Theo báo cáo tại hội nghị, các Hội đã triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Hội theo Nghị quyết đề ra và có kế hoạch hoạt động thiết thực chào mừng 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Quán triệt và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết TW 6 (Khóa XI), các Nghị quyết và chỉ thị của cấp ủy; giáo dục, vận động thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị năm 2013 về “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Tổ chức các hoạt động tham gia kỷ niệm 38 năm giải phóng các tỉnh và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… tuyên truyền sâu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, gặp mặt truyền thống, giao lưu nhân chứng lịch sử; tỉnh Khánh Hòa có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa. Tích cực tham gia chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng, chống lụt bão, cứu nạn cứu hộ; diễn tập phòng thủ các cấp.

Tham gia hòa giải thành công 686 vụ mâu thuẫn trong nhân dân (Bình Định 436, Phú Yên 86, Khánh Hòa 72, Ninh Thuận 92); bồi dưỡng giới thiệu kết nạp 166 đảng viên mới, trong đó có 30 CCB, 5 CQN. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…. Tổng số quà tặng các đối tượng trong dịp tết là 4.031 suất trị giá trên 838.461.000đ (trong đó: Bình Định 2000 suất = 404.961.000đ; Phú Yên 551 suất = 182.100.000đ; Khánh Hòa 1200 suất = 164.400.000đ, Ninh Thuận 280 suất = 84.700.000đ).

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2013 cho CCB được hưởng; vận động cán bộ, hội viên tích cực sản xuất, tiết kiệm; giúp nhau giải quyết đầu ra của sản phẩm; chủ động phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn giúp hội viên vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất… Tổng dư nợ hiện có trên các kênh: Bình Định là 237.993 triệu; Phú Yên 155.090 triệu; Khánh Hòa 169.334 triệu, Ninh Thuận 93.082 triệu. Giúp nhau xóa 26 nhà tạm ( Phú Yên 03, Khánh Hòa 01, Ninh Thuận 22), Cơ sở hỗ trợ khám chữa bệnh CCB Khánh Hòa đã khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.262 bệnh nhân, trong đó 2 đợt đi cơ sở vùng sâu với 224 bệnh nhân tổng giá trị tiền thuốc là 48.600.000đ. Tỉnh Hội Bình Định phối hợp với BCHQS tỉnh tổ chức khám, cấp thuốc, tặng quà cho 60 hội viên - trị giá thuốc trên 32 triệu đồng.

Đã phối hợp với Sở Nội vụ, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của UBND tỉnh tổ chức tốt Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 487/CT-TTg ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội CCB trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ và TW Hội; đánh giá đúng những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, rút kinh nghiệm, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới (Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã xong ở cấp tỉnh). Trong công tác tổ chức, đã kết nạp 826 hội viên mới (Bình Định 482, Phú Yên 118, Khánh Hòa 214, Ninh Thuận 96); tổng số hội viên toàn Cụm hiện có 64.524 hội viên (Bình Định 29.684, Phú Yên 13.632, Khánh Hòa 15.005, Ninh Thuận 6.203). Các cấp Hội đã đề cao trách nhiệm làm tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự và Đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cựu quân nhân tham gia câu lạc bộ; đã có 1.597 CQN tham gia (Bình Định 1.164, Phú Yên 283, Khánh Hòa 150).

Hội nghị đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ tiếp theo, Hội CCB các tỉnh nắm vững Nghị quyết, chủ trương của Đảng bộ địa phương, sự chỉ đạo của Trung ương Hội, tình hình thực tế của mỗi Hội để xác định những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh mình. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua dân vận khéo và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2013, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Trần Công Thi