Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2015 vừa qua, Ban chấp hành Tỉnh hội CCB cho đến các cấp Hội ở cơ sở đã nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, năng động, sáng tạo. Các cấp Hội đã thường xuyên chú trọng công tác tư tưởng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội ở cơ sở; tuyên truyền kết quả và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng; quán triệt Nghị quyết TW 10, 11 và 12 (khóa XI), nghị quyết của các cấp ủy địa phương. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh Khánh Hòa. Đã phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, triển khai nhiều hoạt động, tuyên truyền về thời sự, chính sách, pháp luật; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, gặp mặt truyền thống....Vận động cán bộ, hội viên nâng cao ý thức phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, lợi dụng việc dân chủ, nhân quyền để phá hoại, gây mất lòng tin trong Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Có trên 98% đảng viên, cán bộ, hội viên CCB, CQN được quán triệt, học tập nghị quyết, các chuyên đề, nghe thời sự, phổ biến chính sách, giáo dục pháp luật, tham gia góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; góp ý Bộ luật dân sự, hình sự (sửa đổi)...
Tiếp đó là công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng các cấp, nhân sự tương lai cho các cấp hội CCB…đồng thời, động viện toàn thể hội viên tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng. Bằng những việc làm cụ thể, kết hợp với việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, CCB gương mẫu đi đầu trên các lĩnh vực, gắn với việc thường xuyên “Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh”. Chấp hành hướng dẫn của Trung ương Hội về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong Hội CCB”, Đảng đoàn Tỉnh hội đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở cơ cấu đồng chí Chủ tịch Hội CCB cơ sở tham gia cấp ủy. Kết quả có 51/137 xã có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội được bầu vào cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Số CCB tham gia cấp ủy các cấp (thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn) có 1.443 đồng chí. Đặc biệt, đồng chí Lê Thanh Quang, là CCB, Thương binh, tiếp tục được Đại hội Đảng bộ tỉnh bầu vào BCH đảng bộ và tái cử chức Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2015-2020). Thực hiện Hướng dẫn số 45/HD-CCB của Trung ương Hội về “Công tác vận động, tập hợp CQN ở cơ sở”, các Hội cơ sở đã tham mưu UBND, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Quân sự và Đoàn thanh niên cùng cấp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CQN tham gia Câu lạc bộ, nhằm tập hợp CQN để bồi dưỡng, giáo dục, động viên giữ gìn, phát huy bản chất, tuyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” truyền thống của đơn vị; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống; gương mẫu tham gia các cuộc vận động, các phong trào chính trị, văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Đã thành lập và duy trì hoạt động ở 723 CLB, tập hợp được 18.654/23.684, đạt 79,76 % trên tổng số CQN tham gia. Trên cơ sở đó, có thêm nguồn bổ sung, kiện toàn 14 cán bộ cơ sở; 01 cán bộ cấp huyện. Kết nạp 676/360 hội viên (đạt 187,70 % chỉ tiêu); Tuyên truyền, bồi dưỡng giáo dục, giới thiệu cho Đảng kết nạp 41/31 CCB vào Đảng (đạt 132,20% chỉ tiêu). Hiện có 190 Hội cơ sở, (137 Hội cấp xã và 53 Hội 487); có 990 chi hội với 16.133 hội viên, trong đó có 6.657 đảng viên.

Thường trực Tỉnh hội đã chỉ đạo thành lập Hội doanh nhân CCB từ rất sớm (năm 1012), đến nay đã có gần 70 hội viên, các doanh nghiệp do CCB làm chủ giữ vững thương hiệu và có bước phát triển tốt. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 227 doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút 2.492 lao động, tăng 6 doanh nghiệp; 151 trang trại, gia trại thu hút: 662 lao động; 01 Hợp tác xã thu hút 200 lao động thường xuyên và 300 lao động thời vụ; 04 Tổ hợp tác thu hút 102 lao động. Hội CCB các cấp hàng năm đều có kế hoạch phổ biến tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến và mô hình kinh tế có hiệu qủa. Năm 2015, Tỉnh hội đã tổ chức Tổng kết 5 năm phong trào “CCB tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, (giai đoạn 2011-2015), từ cơ sở đến Tỉnh hội, nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tổ chức học tập, nhân rộng các điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu về giảm nghèo, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình và địa phương để vươn lên khá giàu. Phong trào hội viên CCB đăng ký phấn đấu “hội viên đạt danh hiệu SXG các cấp” được các hội viên tham gia tích cực. Năm 2015, có 1.915 HV đạt danh hiệu SXG các cấp (tăng 268 HV). Hội CCB huyện Diên Khánh tổ chức thành công hội nghị tổng kết 5 năm “Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” lần thứ V giai đoạn 2010-2015. Đồng thời, các cấp Hội tổ chức tổng kết 5 năm CCB tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Sử dụng vay vốn của NHCSXH cho hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả để giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát, nhà tạm. Tổng dư nợ khai thác vay các nguồn vốn tín dụng là 199,523 tỷ đồng (trong đó vốn ủy thác 139,877 tỷ đồng) với 9.008 hộ được vay, giải quyết 6.039 việc làm; đã xóa 75/53 hộ nghèo. Các CCB và những nhà hảo tâm đã quyên góp xây được 03 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, xóa 03 nhà dột nát, 01 nhà tạm và 17 sổ tiết kiệm với số tiền trên 365 triệu đồng; số hộ nghèo chỉ còn 95 hộ. Đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 5.375 CCB được hưởng.
Riêng Cơ sở khám chữa bệnh, đây là mô hình rất ít trong toàn Hội CCBVN hoạt động có hiệu quả. Theo đó, các thầy thuốc đã khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí từ khi thành lập đến nay cho 21.540 lượt người, giá trị tiền thuốc 632 triệu đồng toàn bộ kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa. Thường xuyên đi đến vùng sâu, vùng xa khám, tư vấn miễn phí cho hội viên, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá rất cao nghĩa cử cao đẹp của người thầy thuốc, người CCBVN.

Tóm lại, tất cả các chỉ tiêu của Hội được giao đều đạt và vượt so với kế hoạch. Thực hiện tốt chế độ, chính sách, chăm lo đời sống hội viên, kịp thời thăm hỏi, động viên tinh thần, vật chất đối với các hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, già yếu, neo đơn, các đối tượng chính sách trong dịp lễ, tết, góp phần động viên tư tưởng, tạo sự phấn khởi và đoàn kết gắn bó trong tổ chức Hội. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài…Với những thành tích nêu trên, Hội CCB Khánh Hòa đã vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2014) và nhiều phần thưởng khác của Trung ương hội, các cấp chính quyền, đoàn thể của địa phương.

Hội nghị đã nhất trí cao về những nhiệm vụ triển khai năm 2016. Theo đo có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, tuy nhiên toàn Tỉnh hội tập trung động viên hội viên nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tăng cường công tác giáo dục chính trị, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên, CCB, CQN kiên định lập trường, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ, dân quyền và tự do tôn giáo... nhằm chống lại đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức triển khai học tập Nghị quyết lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh và nghị quyết của cấp ủy địa phương theo kế hoạch. Tích cực tham gia đóng góp và bảo vệ thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Không ngừng nâng cao nhận thức, kiến thức về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh, bản lĩnh chính trị, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, với tinh thần “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.
Năm 2016, là năm có nhiều nhiệm vụ quan trọng phải triển khai, chúng tôi đã chỉ đạo các cấp Hội nắm vững nhiệm vụ chính trị của địa phương, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, bám sát Thông báo số 1154/TB-CCB ngày 15/8/2015 của Thường trực Tỉnh hội về “Kế hoạch tổ chức hội nghị, tập huấn và kiểm tra, giám sát của Tỉnh hội năm 2016” để tổ chức tốt các hoạt động của Hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành đã đề ra. Qua đó, đóng góp quan trọng vào thắng lợi nhiệm vụ chung mà Nghị quyết Trung ương Hội CCBVN và của địạ phương đã đề ra, góp phần xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh và chung tay xây quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu mạnh.
Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội CCBVN, đồng chí Trần Văn Hạnh, Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương hội CCBVN đã trao cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2015 của Trung ương hội cho Thành hội Nha Trang và 8 tập thể, cá nhân được Trung ương hội CCBVN tặng bằng khen năm 2015.

Công Thi