Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ với các Ban ngành đoàn thể cùng cấp, của Thành hội. BCH Hội CCB xã Vĩnh Ngọc đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục nhiều khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội, Hội CCB xã Vĩnh Ngọc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2012-2017) đã đề ra. Theo đó, Hội đã đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra. Trong đó có 32 hội viên điển hình trong sản xuất giỏi (cấp xã 11 hội viên, cấp TP là 10 và cấp tỉnh là 02 hội viên), tham gia giữ gìn anh ninh trật tự khu dân cư. Đăng ký và xây dựng 03 con đường “Cựu chiến binh tự quản”, thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, phối hợp với các ban ngành tham gia quy tập 14 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang quê nhà…thông qua các phong trào, đã có những tấm gương tiêu biểu như hội viên Lê Thanh Khóa, nhặt được và trả lại cho người đánh rơi một điện thoại và 11 triệu đồng tiền mặt, CCB Phạm Đình Sơn, đã dũng cảm truy bắt tội phạm, dù bị thương vẫn kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, qua đó đã bắt được và bàn giao đối tượng cho công an địa phương…
Đại hội cũng đã thảo luận và thống nhất cao các phương hướng công tác Hội cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời quyết tâm giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được. Chung tay cùng các đoàn thể, phấn đấu xay dựng quê hương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng giàu đẹp. Với những thành tích đã đạt được kể trên, Hội CCB xã Vĩnh Ngọc đã nhận được nhiều khen thưởng của các cấp chính quyền, đoàn thể…
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu BCH mới gồm 11 người, ông Nguyễn Quốc Dũng, tái cử làm Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Ngọc nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng thời bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội CCB cấp trên.
Công Thi