Hầu hết cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã, các đoàn thể, thôn xóm đều là hội viên CCB. Từ năm 2005 đến nay, Hội CCB xã luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Các cán bộ, hội viên đều gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Hội tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Trong 5 năm (2005 - 2010), Hội đã kết nạp 175 hội viên mới, đồng thời, thành lập được Ban liên lạc Câu lạc bộ CQN ở 100% chi hội thôn xóm, thu hút 1.156 hội viên tham gia. Năm 2009, Hội CCB xã có 99% số hội viên đạt danh hiệu “Hội viên CCB gương mẫu”. 100% gia đình hội viên CCB đạt danh hiệu “Gia đình CCB văn hóa ”, 100% số chi hội CCB đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, không có chi hội yếu kém. Nhiều năm liền Hội CCB xã đạt danh hiệu vững mạnh, dẫn đầu Hội CCB huyện Trực Ninh, trong đó có 2 năm được Hội CCB tỉnh Nam Định tặng bằng khen. Vừa qua Hội CCB xã Việt Hùng đã được Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội trao tặng 10 bộ đồ đại lễ theo quy định mới trị giá hơn 10 triệu đồng.

CP