Hội CCB xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có 264 hội viên sinh hoạt ở 9 chi hội và 7 phân hội. 5 năm qua, Hội tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tăng cường đoàn kết, thống nhất, thi đua xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình CCB văn hóa. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua yêu nước, CCB gương mẫu. Nổi bật là nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, ổn định chính trị ở cơ sở.
Hội có 750 lượt hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện và học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và học tập các luật mới ban hành, luật sửa đổi, nhất là Hiến pháp mới và Luật Đất đai sửa đổi. Trên 300 lượt hội viên là đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội chi bộ, đảng bộ xã (nhiệm kỳ 2010-2015); tham gia phục vụ và vận động nhân dân bầu cử HĐND các cấp đủ số lượng, đúng thành phần, an toàn, tiết kiệm. Những năm qua, đã có 5.655 lượt hội viên là đảng viên tham gia sinh hoạt ở chi bộ, đảng bộ; có 542 lượt hội viên tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ thôn đến xã; trong đó có 71 lượt hội viên được bầu giữ các chức vụ trong BCH Đảng bộ, Ủy viên Thường vụ, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND...; 55 lượt hội viên làm tổ trưởng Đảng và 16 lượt hội viên là đại biểu HĐND xã... Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền cơ sở có hiệu quả; tham gia đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, ức hiếp quần chúng, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Hội CCB Việt Nam và Bộ Công an, Hội động viên 25 hội viên tham gia công an viên, tổ an ninh nhân dân, dân phòng. Hơn 200 hội viên còn lại là lực lượng nòng cốt vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; là tai mắt phát hiện, theo dõi những hành vi bất thường báo cho công an giải quyết. Hội cùng Ban Công an xã phối hợp, lồng ghép tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, thông báo âm mưu thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, tình hình ANTT địa phương cho 13.815 lượt hội viên và nhân dân. Thực hiện mô hình bảo đảm an toàn giao thông "5 không, 5 có", Hội vận động 98% hội viên đăng ký tham gia; phối hợp với các lực lượng giải quyết 27 vụ gây rối, mất trật tự trên địa bàn dân cư; 15 vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn nhỏ.
Với kết quả đạt được, 5 năm liền Hội CCB xã Duy Hòa được công nhận trong sạch vững mạnh xuất sắc; được T.Ư Hội, UBND và Hội CCB tỉnh, huyện tặng Cờ thưởng thi đua cùng nhiều Bằng khen và giấy khen.
Bài và ảnh:
Hoài Ân