Từ đặc điểm tình hình trên, cuối năm 2011, thực hiện sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của Thường trực Hội CCB huyện, Hội CCB xã Dương Tơ chủ trì phối hợp với Công an xã thí điểm xây dựng mô hình “Đội dân phòng CCB phòng, chống tội phạm” tại ấp Suối Đá, Chi hội trưởng Hội CCB làm Đội trưởng. Nhiệm vụ của Đội là tham gia phối hợp với Công an bảo đảm ANTT, làm nòng cốt trong các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đến nay, sau hơn 4 năm hoạt động, mô hình “Đội dân phòng CCB phòng, chống tội phạm” hoạt động có hiệu quả đều khắp ở 6 ấp của xã Dương Tơ. Các Đội dân phòng tích cực tham gia cùng Công an, các ngành, đoàn thể tổ chức, vận động nhân dân tham gia phong trào tố giác phạm tội và vây bắt tội phạm; tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; tuyên truyền về Luật Giao thông; phối hợp với các ban ngành phân loại tổ nhân dân tự quản, hộ gia đình đạt chuẩn an toàn về ANTT; tuyên truyền trong hội viên CCB, gia đình và nhân dân để tham gia công tác giữ gìn ANTT, đăng ký mô hình gia đình con em CCB không vi phạm pháp luật, tội phạm, tệ nạn xã hội, không vi phạm về ATGT... Với Đội dân phòng làm nòng cốt phối hợp với Công an, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể giáo dục, cảm hóa cho 38 đối tượng trộm cắp, đánh nhau và gây rối ANTT; 9 đối tượng được đặc xá về tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức 18 cuộc diễn đàn về tình hình ANTT, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông với gần 1.000 lượt người tham dự…
Theo đánh giá của Chủ tịch xã Dương Tơ-Ngô Triệu Cầm thì mô hình “Đội dân phòng CCB phòng chống tội phạm” hoạt động hiệu quả, huy động được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân. Từng thành viên của Đội hăng hái tích cực tham gia, qua đó nâng cao được vai trò, trách nhiệm của Hội CCB trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn. Mô hình “Đội dân phòng CCB phòng, chống tội phạm” ở xã đảo Dương Tơ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khơi dậy sức mạnh của toàn dân, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, thế trận an ninh liên hoàn trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cộng đồng dân cư.
Bài và ảnh: Phương Nghi