Tham dự lễ ký có đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo của Bộ Y tế và T.Ư Hội CCB Việt Nam (ảnh).

Theo nội dung, T.Ư Hội CCB Việt Nam tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách y tế đối với CCB, Hội CCB Việt Nam theo quy định của pháp luật; kịp thời phản ánh với Bộ Y tế các kiến nghị của CCB, Hội CCB Việt Nam để Bộ Y tế giải quyết theo thẩm quyền. Bộ Y tế, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ tạo điều kiện và cơ chế để Hội CCB Việt Nam tham gia ý kiến với các đơn vị tham mưu của Bộ trong việc xây dựng chính sách, pháp luật, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế có liên quan đến lĩnh vực hoạt động, quyền và nghĩa vụ của CCB, Hội CCB Việt Nam. Bản quy chế quy định rõ ba nội dung hoạt động phối hợp gồm: Thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ đối với CCB; giải quyết chế độ, chính sách đối với CCB tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin; phối hợp tuyên truyền để nâng cao nhận thức về các lĩnh vực của ngành y tế cho CCB và nhân dân… Sau khi ký kết, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu và đồng chí Trần Hanh đã phát biểu, vui mừng trước sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau và nâng quan hệ giữa hai đơn vị lên tầm cao mới; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trực tiếp quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng CCB tại các địa phương.

Tin và ảnh: Lê Doãn Chiêu