Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Khánh Tuyền, Phó chánh Văn phòng, báo cáo tổng kết công tác của Hội CCB Việt Nam năm 2012. Trong những thành tích đạt đã đạt được, đặc biệt việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu CCB toàn quốc lần thứ V vào cuối năm 2012, đồng chí nhấn mạnh tới sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Đảng Đoàn, của lãnh đạo Hội và tinh thần đoàn kết, nhiệt tình công tác của cán bộ, công chức, viên chức khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Hội CCB Việt Nam, đã tổng kết phong trào thi đua năm 2012 và phương hướng công tác thi đua năm2013. Báo cáo đề cập chi tiết đến đặc điểm tình hình của từng tổ công đoàn bộ phận trực thuộc cơ quan Hội. Mỗi đơn vị có đặc thù riêng, chính vì vậy có những thuận lợi và khó khăn riêng cần sự quan tâm sát sao hơn của Thủ trưởng cơ quan.

Quá trình thảo luận tại Hội nghị rất sôi nổi, thể hiện không khí dân chủ, cởi mở. Các ý kiến tham luận tập trung đề nghị giải quyết các chế độ về thu nhập, nhà ở, phụ cấp độc hại, phụ cấp nghỉ công tác... Đại diện các ban có liên quan đã trả lời cụ thể từng vấn đề còn vướng mắc, tuy vậy vẫn còn một số hạn chế do đặc thù của Hội nên chưa thể giải quyết ngay được.

Những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của đồng chí Đào Văn Ngọc, Phó chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam, đã mở ra một cách nhìn mới về tổ chức Công đoàn trong cơ quan Hội CCB Việt Nam. Do tính đặc thù của Hội, hiện nay chỉ có khoảng 1/3 số cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan tham gia tổ chức Công đoàn. Đồng chí đề nghị lãnh đạo Hội quan tâm, mở rộng đối tượng đoàn viên Công đoàn, để tổ chức Công đoàn thực sự là của những người lao động đang làm việc trong cùng một cơ quan. Bên cạnh đó, đồng chí còn gợi ý hướng giải quyết vấn đề mua nhà giá rẻ cho người có thu nhập thấp - là nguyện vọng của đông đảo anh em đoàn viên công đoàn...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phùng Khắc Đăng, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã hoan nghênh tinh thần làm việc của Hội nghị. Đồng chí biểu dương tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và tin tưởng sẽ có những chuyển biến hiệu quả, tốt đẹp sau Hội nghị. Bên cạnh đó, đồng chí nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức cần thường xuyên thực hiện tốt các nhiệm vụ: nâng cao nhận thức về chính trị; tự hoàn thiện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia tích cực vào các hoạt động chung của cơ quan, Công đoàn; xây dựng những điển hình trở thành những tấm gương xuất sắc, mẫu mực để thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn cơ quan...

HỒ HƯƠNG