Sau khi khảo sát thực tế ở Hội CCB thị xã Hương Thủy, đoàn đã làm việc với Thường trực Hội CCB tỉnh. Tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Vĩnh Sinh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo kết quả thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh sau 8 năm thi hành Pháp lệnh. Toàn tỉnh hiện có 19.935 hội viên (khối xã, phường, thị trấn có 18.126 hội viên; khối cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học có 1.809 hội viên). Những năm qua, các cơ quan trên địa bàn tỉnh có đủ số lượng CCB theo quy định của Điều lệ Hội CCB Việt Nam đã được tổ chức thành lập Hội CCB theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, gồm 4 đơn vị trực thuộc: Hội CCB Đại học Huế, Khối các Cơ quan tỉnh, Khối doanh nghiệp và Bệnh viện T.Ư Huế với 126 Hội cơ sở. Từ khi được thành lập, cán bộ, hội viên các cấp Hội đã hoạt động đúng hướng; tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, vai trò nòng cốt theo chức trách, cương vị công tác, theo chuyên môn ở từng lĩnh vực; đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh; được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao; vai trò, vị trí của CCB đương chức được khẳng định.
Trung tướng Nguyễn Song Phi phát biểu đánh giá cao những kết quả của Hội CCB Thừa Thiên Huế trong thực hiện thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh thời gian qua, nêu lên những hạn chế như duy trì chế độ sinh hoạt có nơi chưa đều, nội dung sinh hoạt chưa phong phú, hoạt động còn đơn điệu, phân tán, số lượng CCB khối 487 có xu hướng giảm…
Nguyễn Văn Hùng