Trung tướng Nguyễn Song Phi chủ trì buổi gặp mặt
Theo Trung tướng Nguyễn Song Phi, thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TW ngày 31-3-2016 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, Hội CCB Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15-12-2017, với chủ đề: “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Nhiệm vụ của Đại hội là:
1.Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017 và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022;
2.Đánh giá Hội CCB Việt Nam qua chặng đường 28 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, dân tộc và đất nước, thu được những thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Hội trên các mặt của đời sống chính trị, kinh té, xã hội;
3.Bầu Ban chấp hành T,Ư Hội khóa VI.
Thành phần: Dự Đại hội có 516 đại biểu, đại diện cho 2.917.613 hội viên của cả nước; trong đó có 95 đại biểu đương nhiên, 407 đại biểu được bầu từ 110 tổ chức trực thuộc; 14 đại biểu chỉ định, 20 đại biểu nữ; 30 đại biểu là người dân tộc ít người; 10 đại biểu doanh nghiệp.
Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội thực hiện tốt các nhiệm vụ: Vận động CCB đoàn kết phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững. Đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; động viên CCB tích cực tham gia các cuộc vận động, các chương trình quốc gia, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa xã hội; phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên và các đoàn thể tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước.
Trong 28 năm xây dựng và phát triển, Hội được Đảng, Nhà Nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, Huân chương Độc lập hạng nhất (lần thứ 2), Huân chương Hồ Chí Minh; có 21 CCB được tuyên dương Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; hàng chục vạn CCB được Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành, chính quyền các cấp khen thưởng và tặng nhiều danh hiệu vinh dự khác.
Tin: An Hà

Ảnh: Trần Danh Tu