Năm 2010 có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Hội xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; kết hợp giữ vững hệ thống chính trị với phát triển đảng viên trong Hội.

Hội động viên trên 2.000 lượt hội viên là quân DBĐV và trên 1.760 lượt hội viên là DQTV tập trung huấn luyện đạt kết quả cao, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống cháy rừng, bảo vệ trị an tại huyện Chiêm Hóa và một số xã được đánh giá cao. Các cấp Hội thăm hỏi, tiễn đưa 211 thanh niên là con hội viên lên đường làm NVQS, tặng quà chung trong 2 đợt tuyển quân trị giá 52,5 triệu đồng. Nhân dịp các ngày lễ, tết, Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên, các nhà trường và đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 395 buổi nói chuyện truyền thống cho 109.568 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, tham gia củng cố 198 chi đoàn, 151 chi hội, bồi dưỡng 382 thanh niên được kết nạp Đoàn và 570 đoàn viên ưu tú cho các chi bộ Đảng.

Thông qua hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua như “CCB gương mẫu”, “Xóa đói giảm nghèo”, “CCB tham gia giữ gìn ANTT”, xây dựng các quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”… để rèn luyện bản lĩnh chính trị và phẩm chất cách mạng theo tiêu chuẩn đảng viên cho hội viên. Qua đó Hội lựa chọn được 30 hội viên điển hình tiên tiến đi dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3 của tỉnh. Đặc biệt, trong năm Hội có 97 đảng viên được kết nạp vào Đảng, Tỉnh hội được thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

Bài và ảnh: Nguyễn Thu Hải