Theo ông Đỗ Mạnh Châm, Chủ tịch Hội CCB TP Tuyên Quang, hoạt động chăm lo đời sống, giải quyết chế độ chính sách và hỗ trợ giúp đỡ các hội viên, gia đình chính sách là mối quan tâm và được thực hiện thường xuyên trong các lĩnh vực hoạt động Hội.
Hội CCB TP. Tuyên Quang hiện có 16 cơ sở hội, 303 chi hội với trên 5.800 hội viên. Để thực hiện tốt những chế độ chính sách đối với người có công, Hội đã tham mưu, cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho hội viên. Các chính sách về bảo hiểm y tế, về giải quyết việc làm và các quyền lợi chính sách đối với CCB chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới làm nhiệm vụ quốc tế tại Cam-pu-chia, giúp bạn Lào, chế độ mai táng phí đều được thực hiện đầy đủ. Hiện đã có trên 4.000 lượt hội viên tham gia kháng chiến được hưởng quyền lợi theo các quy định của Chính phủ; cấp trên 800 thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh, đảm bảo 100% số cán bộ hội viên được thực hiện chính sách theo chế độ quy định. Thực hiện việc chi trả “Đền ơn đáp nghĩa” đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương, Hội đã đề nghị các cấp, ngành thực hiện chế độ cho 1.251 hội viên đảm bảo đúng chính sách, kịp thời gian, sau đó đã tiến hành làm các thủ tục để các hội viên được cấp thẻ BHYT theo quy định. Đối với cựu chiến binh tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, Hội và các cơ sở Hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tuyên truyền phổ biến, khảo sát lập danh sách và hướng dẫn các đối tượng kê khai theo quy định; phối hợp rà soát và đề nghị các cơ quan quân sự thực hiện được 4 đợt xét duyệt giải quyết trợ cấp cho 587 CCB thuộc đối tượng theo quy định. Đối với CCB tham gia kháng chiến chống Mỹ bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học này cũng được xem xét giải quyết; đã có 365 người được hưởng chế độ trợ cấp theo các mức quy định. Ngoài ra, hằng năm các CCB và con em bị nhiễm chất độc da cam đều được thụ hưởng chính sách theo quy định, được tặng quà nhân các ngày lễ, tết; 14 trường hợp được đi điều dưỡng tại Làng Hữu Nghị.
Có thể nói, những mất mát, đau thương mà những người lính trải qua trong các cuộc kháng chiến đang được bù đắp bằng những hành động, việc làm cụ thể của mỗi cấp, ngành, địa phương trong tỉnh mà cụ thể sự chăm lo, giải quyết các chế độ chính sách cho hội viên của Hội CCB TP. Tuyên Quang. Đó là hành động nhiều ý nghĩa, đáp ứng được mong mỏi của các thế hệ CCB.
Chí Đức