Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Trần Thanh Huyền - Phó chủ tịch Hội CCB TP nhấn mạnh, trang thông tin điện tử ra đời là một tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của trên 60 ngàn hội viên CCB và nhân dân TP Hồ Chí Minh, các tỉnh thành trên cả nước. Trong công tác tuyên truyền, Ban biên tập cần chú trọng về nội dung tin, bài cần được thẩm định chặt chẽ và chấp hành nghiêm Luật Báo chí và các văn bản Quy phạm pháp luật về quy chế phát ngôn, quy chế quản lý, sử dụng thông tin. Công tác tuyên truyền tập trung những nội dung cơ bản về CCB tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; Phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”, nhất là hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong địa bàn dân cư. Trước hết, phải phân công, phân nhiệm cho các thành viên trong ban biên tập, đề cao trách nhiệm của cá nhân để tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hữu Huy