PV: Cùng với các Tỉnh, Thành hội trong cả nước, năm 2016, Hội CCB TP. Hải Phòng đã chủ động, tích cực hoạt động và đã đạt được kết quả nổi bật trên nhiều mặt công tác. Đề nghị Chủ tịch cho độc giả Báo CCB Việt Nam biết kết quả nổi bật nhất trong hoạt động của Thành hội năm qua?
Đồng chí Hồ Luyện: Có thể khái quát: Cũng như các đơn vị bạn trong cả nước, trên cơ sở kết quả, kinh nghiệm công tác những năm trước, năm 2016, cán bộ, hội viên CCB TP. Hải Phòng đã phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực, gương mẫu trong mọi hoạt động, khắc phục mọi khó khăn để đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật nhất là hai mảng công tác trọng tâm: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, các đoàn thể địa phương và nhân dân; đồng thời cùng gia đình đóng góp trí tuệ, công sức, kinh nghiệm, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

PV: Chủ tịch có thể nói rõ hơn kết quả hai nhiệm vụ trọng tâm nói trên?
Đồng chí Hồ Luyện: Có hai trọng tâm công tác lớn được các cấp Hội và Hội CCB TP. Hải Phòng xác định trong năm 2016 đó là: 1-tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; 2- Góp phần phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng địa phương.
Về nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền: Với hơn 7,7 vạn hội viên sinh hoạt ở tất cả các cơ sở Hội xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, năm 2016, hội viên CCB các cấp có nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Các cấp Hội tích cực, chủ động tham gia bầu cử. Rất nhiều hội viên có tinh thần trách nhiệm, năng lực, được cấp ủy, Hội đồng Bầu cử, chính quyền các cấp tin tưởng đề cử vào làm các công việc quan trọng phục vụ bầu cử. Nhiều hội viên được nhân dân tín nhiệm, giới thiệu bầu làm đại biểu HĐND các cấp. Toàn thành phố có 9.712 hội viên tham gia tổ bầu cử (chiếm hơn 46%); hơn 9.840 hội viên được huy động làm công tác bảo vệ, trang trí khu vực bầu cử, phục vụ các hoạt động bầu cử với gần 23.000 ngày công. Đáng chú ý có 1.072 hội viên CCB là tổ trưởng tổ bầu cử, chiếm hơn 67% số người làm tổ trưởng tổ bầu cử, có hơn 38% CCB là thư ký tổ bầu cử và nhân viên tổ bầu cử.
Đặc biệt quan trọng là 1.509 hội viên CCB trúng cử đại biểu HĐND các cấp, trong đó 18 đồng chí là đại biểu HĐND thành phố, 78 đồng chí cấp huyện và 1.413 hội viên cấp xã, phường, thị trấn, chiếm 1/4 số đại biểu HĐND. Đây là niềm vinh dự không chỉ của từng cá nhân trúng cử mà là vinh dự, tự hào chung cho toàn Thành hội. Tuy nhiên, để làm tốt trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, đòi hỏi các hội viên trúng cử phải tiếp tạo cố gắng, phấn đấu hơn nữa.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử, sau khi có chỉ thị, hướng dẫn của trên, các cấp Hội đã tổ chức và tham gia hàng trăm buổi tuyên truyền về Luật Bầu cử, Luật Tổ chức chính quyền, tham gia đóng góp ý kiến vào công tác nhân sự HĐND tại địa phương; tích cực phối hợp triển khai các biện pháp nắm tình hình giúp Đảng bộ, chính quyền, nắm vững tình hình tư tưởng, dư luận quần chúng nhân dân; trực tiếp tham gia xử lý các tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự an ninh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái..., góp phần tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và nhân dân, trực tiếp góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử.

PV: Trong năm 2016, Thành hội là một trong những tập thể điển hình trên lĩnh vực sản xuất làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đặc biệt là Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", tham gia xây dựng nông thôn mới..., xin Chủ tịch cho biết một số thông tin cụ thể?
Đồng chí Hồ Luyện: Về nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng địa phương, từng là những người lính trở về từ chiến trường, được tôi luyện trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất của chiến tranh, hầu hết các CCB đều có tinh thần vượt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tham gia phát triển kinh tế gia đình. Rất nhiều CCB thi đua sản xuất, kinh doanh, trở thành những hội viên tích cực, tiêu biểu trong Phong trào CCB làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa nghèo bền vững. Đầu tháng 7-2016, tổng kết 5 năm Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" (2011-2016), Hội CCB thành phố có hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. Toàn thành phố có 229 doanh nghiệp vừa và nhỏ do hội viên CCB làm chủ, thu hút gần 5.000 lao động. Có 14 HTX, 946 gia trại, giải quyết việc làm cho gần 3.500 lao động. Hội CCB các cấp thành lập 45 câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi với đa dạng loại hình phát triển kinh tế chăn nuôi, nuôi thủy sản, trồng cây cảnh, nông sản… Nhiều doanh nghiệp, trang trại, HTX có doanh thu từ 10 đến 50 tỷ đồng mỗi năm. Điều đáng quý, không chỉ làm giàu chính đáng, các CCB có điều kiện kinh tế còn giúp đỡ các CCB còn khó khăn thông qua Quỹ "Vì đồng đội". Các cấp Hội xây dựng quỹ giúp nhau xóa nghèo với kinh phí gần 5,6 tỷ đồng, hỗ trợ 566 hội viên CCB nghèo, cận nghèo vay 8-10 triệu đồng/năm, không lấy lãi. Năm 2016, qua điều tra hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, Hội CCB phát sinh 0,81% hộ nghèo, chủ yếu là các hội viên nhiều tuổi, mất sức lao động. Hội CCB các cấp tiếp tục có biện pháp giúp đỡ để hội viên CCB thoát nghèo.
Song song với phát triển kinh tế, các CCB phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng địa phương như hiến gần 29.000m2 đất làm ngõ, làm đường; đóng góp hơn 27.700 ngày công, hơn 10,2 tỷ đồng, trực tiếp tham gia xây dựng 143 công trình, đường thôn xóm, đường nội đồng. Chương trình “Tiếp sức về đích xây dựng nông thôn mới” do Hội CCB thành phố phát động đã được toàn thể hội viên tham gia, đến nay đã huy động được gần 1 tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công lao động, giúp nhiều địa phương làm các công trình thiết thực phục vụ an sinh xã hội, như làm đường, làm cầu tại huyện Kiến Thụy; xây nhà văn hóa tại huyện Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên; xây trường học tại huyện Tiên Lãng… được nhân dân các địa phương khen ngợi, ghi nhận.

PV: Đối với nhiệm vụ năm 2017, theo đồng chí cần tập trung vào những nội dung quan trọng nào?
Đồng chí Hồ Luyện: Năm 2016 khép lại với việc hoàn thành đồng đều, toàn diện các nhiệm vụ, công tác Hội. Năm 2017 các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và là năm tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các cấp thuộc Hội CCB thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm là: Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ hội viên trước những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới, đặc biệt nắm vững diễn biến tư tưởng của hội viên trước kỳ Đại hội các cấp Hội; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn phong trào thi đua CCB gương mẫu với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) Về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” bằng những hoạt động cụ thể của mọi tổ chức Hội và cán bộ, hội viên; tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư tưởng và hành động; tập trung chỉ đạo, dồn sức triển khai mọi mặt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Đòng thời, thường xuyên đẩy mạnh sản xuất, làm kinh tế, giúp nhau gảm nghèo, nhanh bền vững.

PV: Xin cảm ơn Chủ tịch. Kính chúc đồng chí và Hội CCB thành phố tiếp tục đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm mới 2017.
Duy Yên (thực hiện)