Qua bốn ngày dự tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh; công tác tư tưởng trong Hội CCB, công tác môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội và tội phạm trên địa bàn TP Cần Thơ, hướng dẫn công tác kiểm tra, công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế năm 2010, thông báo một số chính sách, qui định mới của ngân hàng chính sách xã hội, đổi mới công tác xây dựng Hội trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2010 và đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Cũng trong thời gian này, Hội CCB TP Cần Thơ còn tổ chức phổ biến rút kinh nghiệm về công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế của Hội CCB xã Xuân Thắng (xã điểm), huyện Thới Lai và kinh nghiệm công tác chỉ đạo, kiểm tra, quản lý các tổ tiết kiệm vay vốn ngân hàng chính sách xã hội ở quận Ô Môn, nhằm giúp cho các Hội CCB toàn thành phố học tập và phát huy.

Trần Hiếu