Tên cướp bịt mặt đã lợi dụng thời điểm nghỉ trưa, không có khách hàng giao dịch để dùng súng uy hiếp các giao dịch viên. Tuy nhiên, bằng mọi nỗ lực có thể, các giao dịch viên đã cố gắng kéo dài thời gian, gây khó khăn cho tên cướp, đồng thời báo động thông qua hệ thống an ninh, bảo vệ an toàn số tiền lớn vừa được tiếp quỹ.

Theo kết quả kiểm kê mới nhất, số tiền bị cướp đi hơn 90 triệu đồng chủ yếu là lượng tiền mặt nhỏ lẻ đang được kiểm đếm tại quầy. Hiện tại, toàn bộ dữ liệu quay được từ camera theo dõi đã được giao cho công an làm tư liệu điều tra.

Quỳnh Anh (TH)