Huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội điểm Hội CCB xã An Đức.

Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc: Được chọn làm Đại hội điểm cấp huyện, Thường trực Hội CCB huyện Yên Lạc chỉ đạo Hội CCB xã Trung Nguyên tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung cho các Hội cơ sở trong huyện. Tiếp sau đó, Hội CCB các huyện còn lại, Khối 847 trong tỉnh đều chọn đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Từ kết quả của các đơn vị làm trước, Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc rút ra một số kinh nghiệm sau:

Trước hết, BCH Hội phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và báo cáo đầy đủ kế hoạch, chương trình nội dung đại hội để cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các ban ngành, đoàn thể địa phương tập trung giúp đỡ, tạo điều kiện cho Hội về mọi mặt trong quá trình đại hội. Ở địa phương nào cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ thì ở đó sẽ phát huy được sức mạnh của các ban ngành, đoàn thể trong quá trình Đại hội, như xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc và xã Tân Phú huyện Vĩnh Tường…

Hai là: Phải làm công tác chuẩn bị đại hội, đặc biệt là văn kiện đại hội, kế hoạch, chương trình đại hội, công tác bầu cử… và thông qua Hội cấp trên, cấp ủy theo quy định. Các thành viên đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu phải nắm chắc nội dung công việc được phân công và phải thục luyện kỹ. Trước đại hội từ 1 đến 2 ngày, nên duyệt lại chương trình lần cuối để có thời gian điều chỉnh, bổ sung các nội dung còn thiếu, sai hoặc thừa.

Ba là: Đoàn Chủ tịch điều hành đúng với nội dung chương trình đã thông qua một cách linh hoạt. Các ý kiến tham luận theo phân công phải được chuẩn bị kỹ, đi sâu vào từng nội dung cụ thể (nêu cả ưu và khuyết điểm). Số lượng tham luận nên có từ 4 đến 5 ý kiến trở lên là phù hợp. Về công tác bầu cử BCH khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên phải đúng nguyên tắc và trình tự; thông qua đại hội biểu quyết từng nội dung, theo đúng quy định, không được bỏ sót….

Bốn là: Thời gian đại hội một ngày là phù hợp, thời gian trù bị khoảng 30 phút. Không tổ chức đại hội nội bộ sau đó lại tổ chức đại hội công khai. Nếu đại hội từ chiều hôm trước và sáng hôm sau cũng chỉ tổ chức chào cờ một lần vào chiều hôm trước.

Năm là: Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong quá trình trước, trong và sau đại hội. Nếu có điều kiện nên đưa tin về hoạt động của Hội trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương; tổ chức các hoạt động chào mừng phù hợp. Trên các trục đường chính của địa phương, nên trang trí băng khẩu hiệu để tuyên truyền về đại hội. Đặc biệt, khu vực tổ chức đại hội cần trang trí hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, tranh ảnh với nội dung, hình thức phong phú, phản ánh kết quả hoạt động của Hội và địa phương để tạo ấn tượng tốt đẹp về đại hội đối với đại biểu cũng như nhân dân.

Sáu là: Quán triệt, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh    Covid-19 theo quy định của đơn vị, địa phương.

Hội CCB tỉnh Hải Dương: Đại hội nhiệm kỳ được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp Hội năm 2022, do đó Thường trực Hội CCB huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã đầu tư nhiều thời gian, soạn thảo các văn bản hướng dẫn cụ thể, sâu sát cơ sở, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Nhất là vấn đề nhân sự, Hội phối hợp với lãnh đạo địa phương bàn những giải pháp cụ thể tạo sự đoàn kết, dân chủ thống nhất cao trong quá trình chuẩn bị, công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ theo đúng 5 bước như hướng dẫn của T.Ư Hội.

Để giúp 23 cơ sở Hội tổ chức đại hội thành công, Thường trực Hội CCB huyện Ninh Giang đã chọn Hội CCB xã An Đức tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm. Ngoài các văn bản hướng dẫn, đồng chí Lê Trung Mỹ - Chủ tịch và đồng chí Trịnh Viết Xây - Phó chủ tịch Hội thường xuyên trao đổi với lãnh đạo địa phương về công tác chuẩn bị nhân sự, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũng như các văn kiện; công tác tuyên truyền trước, trong, sau đại hội; giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao từ lãnh đạo địa phương, Ban Thường vụ Hội đến hội viên.

Thường trực Hội CCB huyện trực tiếp thông qua các văn kiện; chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể từng nội dung, từng bước tiến hành công tác nhân sự được chuẩn bị theo đúng 5 bước. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ ngắn gọn, nêu được các nhiệm vụ trọng tâm, kết quả xây dựng Hội TSVM, phong trào thi đua "CCB gương mẫu"… Đánh giá đúng thực chất, làm rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Phần phương hướng bám sát tình hình thực tế của địa phương và của Hội. Chuẩn bị định hướng các ý kiến phát biểu tại đại hội theo từng chủ đề và được thông qua trước khi phát biểu.

Đại hội điểm CCB xã An Đức có 115 đại biểu chính thức thay mặt cho 344 hội viên về dự và các đại biểu khách mời, đại hội thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.

Do được chuẩn bị chu đáo, bài bản, chương trình đại hội được diễn ra theo đúng kế hoạch, nhịp nhàng, suôn sẻ, không để xảy ra sai sót. Các nội dung được đại hội  thống nhất cao, việc bầu BCH được thực hiện theo đúng đề án nhân sự được cấp ủy Đảng và Thường trực Hội CCB huyện phê duyệt. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội bầu đúng, bầu đủ, bầu một lần, các đồng chí trúng cử vào BCH đều đạt tỷ lệ phiếu từ 87% trở lên; đồng chí Nguyễn Văn Vàng tái cử chức Chủ tịch Hội được tỷ lệ bầu 99%. Đại hội điểm Hội CCB xã An Đức thành công tốt đẹp, tạo được không khí đoàn kết, phấn khởi với niềm tin mới, kỳ vọng mới trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Sau Đại hội của Hội CCB xã An Đức, Thường trực Hội CCB huyện Ninh Giang tổ chức rút kinh nghiệm; 23 đồng chí chủ tịch Hội cơ sở đều đồng tình nhất trí cao, học tập kinh nghiệm từ trang trí khánh tiết đến quá trình đại hội để chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ cho tổ chức Hội của mình. Thông qua Đại hội điểm Hội CCB xã An Đức, Thường trực Hội CCB huyện hoàn chỉnh hệ thống văn bản cho các cơ sở Hội trong huyện trước khi tổ chức đại hội.

Lê Thị Lan, Vũ Cẩn Thận