Hội CCB hai tỉnh sẽ cùng phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào; sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và Thừa Thiên - Huế với Sa-la-van nói riêng. Cùng trao đổi thông tin, kinh nghiệm về xây dựng và hoạt động Hội, hai bên đồng ý để Hội CCB các huyện sát biên giới kết nghĩa, giúp đỡ lẫn nhau góp phần ổn định và bảo vệ biên giới; phối hợp, hợp tác, phát hiện, tìm kiếm, trao đổi thông tin, tạo điều kiện để quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất Lào...

Tin và ảnh: Nguyễn Văn Hùng