Đến dự và phát biểu chỉ đạo có các đồng chí Trần Thanh Bình, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trường Lưu, Phó chủ tịch UBND cùng đông đảo đại diện các cơ quan ban ngành trong tỉnh.

CLB Doanh nhân và Chủ trang trại CCB tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1954 ngày 19-10-2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; bước đầu đã có 56 chủ doanh nghiệp - chủ trang trại với 7.500 lao động chính thức (không kể lao động thời vụ) tham gia. CLB ra đời nhằm tập hợp, động viên hội viên giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, mở rộng hợp tác giữa các chủ doanh nghiệp, chủ trang trại trong và ngoài Hội CCB để phát triển doanh nghiệp, trang trại, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển KTXH của tỉnh nhà. CLB còn là nơi bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng, tư vấn kỹ năng kinh doanh, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng, bảo vệ thương hiệu, tập hợp ý kiến và nguyện vọng chính đáng của hội viên để đề xuất với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng xem xét giải quyết, vận động hội viên CLB tham gia tích cực các hoạt động xã hội, hoạt động vì nghĩa tình đồng đội.

Đại hội đã thông qua phương hướng hoạt động, điều lệ CLB, nghị quyết của đại hội và bầu ban chấp hành với 12 người.

Tin và ảnh: Nguyễn Phát, Nhân Mùi