Hưởng ứng chương trình hành động của Ủy Ban ATGT quốc gia; Kế hoạch của Trung ương Hội CCB Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”. Từ đầu năm đến nay, Hội CCB tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các kế hoạch, hướng dẫn công tác bảo đảm trật tự ATGT; tổ chức phát động, ký kết, giao ước thi đua tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông đến 100% tổ chức hội; hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2018-2023 đạt kết quả tốt. Đặc biệt, trong tháng 8/2023, Hội CCB tỉnh đã tổ chức 8 lớp tập huấn tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT cho 750 đồng chí cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên Hội CCB ở cơ sở. Nội dung tập huấn tập trung quán triệt, phổ biến một số nội dung văn bản pháp luật của Đảng, Chính phủ và của tỉnh về công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới; trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về ATGT; phương pháp tổ chức các mô hình tổ tự quản, câu lạc bộ an toàn giao thông của CCB ở cơ sở…

Nét mới, trong tập huấn là học viên được giao lưu trả lời nhanh các câu hỏi pháp luật về trật tự ATGT và nhận quà… Hội CCB tỉnh đã tặng 50 chiếc mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng cho các đồng chí học viên. Nội dung này đã tạo không khí sinh động, tích cực trong việc nắm kiến thức của người học; đồng thời làm cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT lan tỏa đến mọi cán bộ, hội viên CCB và Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội góp phần xây dựng xã hội an toàn, văn minh.

                                                                         Nguyễn Thanh Giang