Ngày 23 /8 Hội CCB tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn tỉnh Quý III năm 2023. Sau 6 tháng kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên gồm 35 đồng chí, do có 1 đồng chí từ trần nên Hội đã quyết định bổ sung để đội ngũ hoạt động liên tục, đầy đủ. Trong 6 tháng qua, đội ngũ Báo cáo viên cùng các cấp Hội CCB toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 150 buổi thông tin thời sự, nói chuyện truyền thống cách mạng và giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống Hiếu học – Khoa bảng cho hơn 100.000 lượt cán bộ, hội viên và học sinh trên địa bàn. Viết 25 tin bài cho các báo Cựu chiến binh Việt Nam, báo Bắc Ninh, báo PK – KQ, tạp chí Người Kinh Bắc..v.v.Hội nghị còn được nghe một số chuyên đề về: Cuộc chiến Nga – Ucraina góc nhìn của các bên, Tình hình về cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII ở Căm pu chia, Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 cả nước và trong tỉnh, Tiếp tục thực hiên Chỉ thị số 05 của TƯ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 71 –NQ/ TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030, Xây dựng tỉnh điểm về an toàn giao thông.

Quý IV tiếp tục phát huy kết quả đạt được , bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền giáo dục truyền thống, đội ngũ Báo cáo viên còn tập trung uyên truyền Chỉ thị số 28 – CT/TU của Thường vụ tỉnh ủy về việc thực hiện đề án ứng dụng dữ liệu dân cư và chuyển đổi số trên địa bàn toàn tỉnh, kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, khai giảng năm học mới của các nhà trường.

                                                                                          TRẦN VỌNG