Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tiền Hải (hàng đầu thứ 5, 6 từ phải) dự chỉ đạo Đại hội điểm Hội CCB xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải.

Vừa qua, Hội CCB tỉnh Thái Bình chỉ đạo Hội cấp huyện tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm triển khai đồng loạt. Đến nay, đã có 7 cơ sở của 7/8 Hội CCB cấp huyện tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngoài số đại biểu được triệu tập theo quy định và đại biểu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở xã, các thôn và Thường trực Hội CCB cấp huyện dự chỉ đạo; các cơ sở đại hội điểm mời đại diện Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận, Ban Tổ chức Huyện ủy dự, chỉ đạo, động viên. Đồng thời triệu tập Chủ tịch Hội CCB các cơ sở còn lại trong huyện về dự để rút kinh nghiệm. Từ tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, có nhiều nguyên nhân nhưng tựu trung có 4 vấn đề sau đây:

Một là: Phải làm tốt việc quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể tạo sự thống nhất chung, đồng thời để cơ sở vận dụng trong phạm vi cho phép, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng cơ sở.

Ngay sau khi Ban Bí thư T.Ư Đảng ban hành Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 6-5-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình ban hành Thông tri số 02-TT/TU ngày 31-5-2021, Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, từ cấp xã, phường, thị trấn trở lên (320 đại biểu), quán triệt văn bản chỉ đạo của Đảng, hướng dẫn của T.Ư Hội và của Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh. Tại hội nghị, Thường trực và các cơ quan tỉnh Hội đã đối thoại, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của Chủ tịch Hội cơ sở. Chỉ đạo Hội CCB cấp huyện soạn thảo bộ tài liệu gồm các văn kiện (tùy theo từng địa phương) gửi cơ sở nghiên cứu tham khảo vận dụng. Quá trình cấp cơ sở chuẩn bị văn kiện, lãnh đạo Hội và cơ quan Hội cấp tỉnh, huyện phối hợp với cấp ủy, cơ quan chức năng thường xuyên, sâu sát hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của cơ sở.

Hai là: Chỉ đạo chặt chẽ việc thẩm định, phê duyệt, bổ sung hoàn chỉnh công tác chuẩn bị trước  khi tiến hành đại hội.

Đây là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác chuẩn bị đại hội để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của tổ chức Hội cấp trên và cấp ủy cùng cấp đối với đại hội Hội CCB ở cơ sở. Vì vậy, Thường trực tỉnh Hội đề nghị Ban Thường vụ CCB cấp huyện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cơ sở tổ chức Hội nghị thông qua toàn bộ công tác chuẩn bị, trọng tâm là báo cáo chính trị, đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa mới, chương trình đại hội, công tác bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19... đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành Hội cơ sở tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc nội dung tham gia được thống nhất kết luận, bổ sung hoàn chỉnh các văn kiện và hoàn tất mọi công tác chuẩn bị và báo cáo với cấp trên trước 3 ngày kể từ ngày khai mạc đại hội.

Ba là: Phải xây dựng các phương án tổ chức đại hội để chủ động ứng phó với các tình huống khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Đại hội Hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027 tiến hành trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, luôn xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm. Để tiến hành đại hội theo kế hoạch, đồng thời bảo đảm các yêu cầu của nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, Hội CCB tỉnh chỉ đạo xây dựng nhiều phương án tổ chức, tương ứng với từng phương án là một chương trình đại hội cụ thể nhằm tránh bị động, lúng túng khi dịch bệnh bùng phát.

Nhìn chung: các Hội cơ sở trong tỉnh đều xây dựng phương án tổ chức đại hội trong 1 ngày, với buổi chiều ngày hôm trước và buổi sáng ngày hôm sau. Một số cơ sở tổ chức đại hội gọn trong 1 ngày. Thường trực tỉnh Hội dự kiến một chương trình “khung” chỉ tổ chức trong 1/2 ngày để chủ động triển khai khi dịch bệnh bùng phát thành ổ dịch lớn.

Dù thực hiện theo phương án nào, Hội CCB tỉnh vẫn yêu cầu các cấp Hội tiết giảm tối đa các hoạt động bổ trợ như: Văn nghệ, tặng hoa chúc mừng... Các đại biểu về dự, kể cả đại biểu triệu tập và khách mời đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn, thực hiện đầy đủ khuyến cáo “5K”, hướng dẫn của nhân viên y tế và chấp hành nghiêm quy định của địa phương về phòng, chống dịch.

Bốn là: Tổ chức tổng duyệt, khớp nối chương trình, luyện tập công tác điều hành của Đoàn chủ tịch và cơ quan giúp việc đại hội.

Thường trực Hội CCB tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội CCB cấp huyện trực tiếp chỉ đạo cơ sở trước ngày khai mạc đại hội phải tổ chức tổng duyệt, khớp nối chương trình, tập luyện công tác điều  hành của Đoàn chủ tịch, các cơ quan giúp việc đại hội. Từng thành viên dự kiến bầu vào Đoàn chủ tịch phải chuẩn bị sẵn nội dung mà mình được phân công điều hành theo kịch bản chung, tự thục luyện và tập thử trong buổi tổng duyệt, tiếp tục bổ sung ý kiến tham gia để hoàn chỉnh nội dung điều hành.

Sau khi tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, từng Hội CCB huyện tổ chức rút kinh nghiệm với chủ tịch các Hội còn lại tại cơ sở làm điểm. Sau đó, Hội CCB tỉnh ban hành thông báo những nội dung cần chú ý để các cơ sở Hội nghiên cứu, vận dụng.

Với tinh thần chủ động chuẩn bị thật kỹ lưỡng bài bản, được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất định đại hội Hội CCB cơ sở hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo dân chủ, công khai, đoàn kết tạo tiền đề để xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Văn Hán - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình