Theo Báo cáo tại Đại hội, Hội CCB tỉnh Thái Bình hiện có trên 91.000 hội viên, chiếm 87,55% số CCB. Nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu được Hội CCB tỉnh xác định là tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Các cấp Hội đã tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính sách pháp luật của Nhà nước... Trong dịp Đại hội Đảng lần thứ XI vừa qua, Hội đã có 10.123 ý kiến đóng góp vào các văn kiện đại hội Đảng các cấp. Toàn Hội có 2.962 hội viên được bầu vào ban chi ủy, trong đó có 37% đảng ủy viên cơ sở và tỉnh ủy viên có tới 25% là hội viên CCB. Công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp hội đẩy mạnh, thu nhiều kết quả tốt. Các cấp Hội đã tín chấp cho 19.237 hội viên vay 287 tỷ đồng sử dụng khá hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,48%, tỷ lệ hộ giầu tăng lên 9,38%. Giáo dục thể hệ trẻ cũng là mối quan tâm của các hội viên. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức 1.837 buổi nói truyện truyền thống cho hơn 400.000 lượt đoàn viên, học sinh, sinh viên, qua đó giúp các em biết trân trọng những tấm gương thế hệ trước để tự hoàn thiện bản thân. Ngoài ra Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh triển khai nhiều chương trình phối hợp hoạt động đạt hiệu quả thiết thực như: Phối hợp với công an triển khai chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tích cực tuyên truyền nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, tham gia diễn tập phòng thủ khu vực…
5 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng các hội viên CCB đã đoàn kết, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tạo nền tảng để đến năm 2020, Thái Bình trở thành tỉnh nông thôn mới, có nền nông nghiệp và công nghiệp theo hướng hiện đại. Đảng và chính quyền đã đánh giá cao các hoạt động của Hội CCB tỉnh, thể hiện qua các phần thưởng mà Hội đã được nhận: 1 Huân chương Lao động hạng nhì, cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2011, Bằng khen của Chính phủ năm 2007. Hội CCB thành phố được tặng Huân chương Lao động hạng ba, 10 lượt tập thể cấp tỉnh, huyện được Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội CCB Việt Nam, các bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen.
Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí Nguyễn Cẩm Tú và Phạm Hữu Bồng đều khẳng định Hội CCB tỉnh luôn luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai nhiệm vụ toàn diện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh lần thứ IV đề ra. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội CCB tỉnh Thái Bình cần tăng cường chủ động làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên luôn nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua địa phương, cơ quan, đơn vị; giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Các cấp Hội cần chăm lo xây dựng Hội, đổi mới phương thức hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực. Các đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác CCB theo tinh thần Nghị quyết 09 và Kết luận số 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; động viên CCB tiếp tục phấn đấu, cống hiến và phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường; giáo dục con cháu và làm tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp chung của địa phương và đất nước.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 15 đồng chí, trong phiên họp thứ nhất, BCH mới đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Hán là chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ V (2012-2017) và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V gồm 10 đồng chí.
Mai Anh