Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Vân Hồ hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả trên đất dốc cho CCB xã Suống Bàng.

Phong trào thi đua “Sơn La cùng cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được được Hội CCB tỉnh Sơn La gắn kết với các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”… bằng nhiều cách làm hiệu quả. Do đó, phong trào tạo động lực và điều kiện giúp hộ nghèo vươn lên sớm ổn định cuộc sống, giúp các địa phương hiện thực hoá mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Năm 2019, CCB Hoàng Văn Chất - bản Củ 2 xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn; CCB Lò Văn Thanh - bản Nà Mùn xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai; CCB Đinh Văn Hặng - bản Khoang Tuống xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ và CCB Trần Bá Cường ở tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn được Hội CCB tỉnh cùng các nhà tài trợ hỗ trợ cây giống, được trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả trên đất dốc. Đến nay, vườn cây ăn quả của các hội viên phát triển tốt, cho thu hoạch và đã thoát nghèo. Đặc biệt các CCB Hoàng Văn Chất, CCB Trần Bá Cường thu trên 1 tỷ đồng/năm. Đến nay, Hội mở hàng chục lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả trên đất dốc cho hội viên, tạo điều kiện phát triển kinh tế cho hội viên ở những địa bàn đồi núi.

Đồng chí Lương Quang Châu -Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La cho biết: “Hội CCB tỉnh có 13 đơn vị trực thuộc, 264 tổ chức Hội cơ sở, 2.058 chi Hội với trên 44.000 hội viên. Hội động viên hội viên gương mẫu đi đầu trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; đồng thời tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí giúp hội viên xoá đói, giảm nghèo”.

Không chỉ kêu gọi các “mạnh thường quân” hỗ trợ kinh phí mua cây giống để trồng, Hội CCB tỉnh còn kêu gọi Hội CCB T.P Hải Phòng, Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hỗ trợ kinh phí cho hội viên CCB nghèo ở các huyện Phù Yên, Mường La, Vân Hồ để mua lợn, dê giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho hội viên nghèo. Các hộ được hỗ trợ đến nay không những đã thoát nghèo, mà còn giúp vốn, hướng dẫn cho những hội viên khác cách chăn nuôi, phát triển đàn gia súc để thoát nghèo.

Để giải quyết nguồn vốn cho hội viên, các cấp Hội CCB đẩy mạnh nhận uỷ thác của Ngân hàng CSXH cho hội viên vay. Đến hết tháng 12-2023, đã đạt tổng dư nợ trên 1.382 tỷ đồng, cho 28.710 hộ vay, giải quyết việc làm cho 30.900 lao động là CCB, con em CCB và nhân dân địa phương.

Hội CCB tỉnh đãban hành kế hoạch về giảm nghèo bền vững và xoá nhà tạm, nhà dột nát cho CCB nghèo giai đoạn 2022-2027. Theo đó,phấn đấu hết nghiệm kỳ 2022-2027 số hội viên kết nạp năm 2022 về trước cơ bản không còn hội viên ở nhà tạm, nhà dột nát. Từ 2021 đến nay,Hội CCB trong toàn tỉnh đã vận động hỗ trợ kinh phí trên 8 tỷ đồng để xoá 124 nhà tạm, nhà dột nát cho CCB nghèo.

Để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất cho hội viên, Hội CCB các cấp mở 270 lớp tập huấn về trồng trọt chăn nuôi (chăn nuôi trâu, bò, dê nhốt chuồng, trồng cây ăn quả trên đất dốc...) cho 9.380 hội viên. Cơ quan tỉnh Hội vận động được 1,2 tỷ đồng mua con giống, cây giống và mở 4 lớp tập huấn cho 280 hội viên CCB nghèo ở các huyện Mường La, Quỳnh Nhai, Phù Yên, Vân Hồ.

Ông Nguyễn Duy Dũng - Phó giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Sơn La cho biết: “Trong những năm qua, Hội CCB tỉnh đã có cách làm, nhiều mô hình giúp nhau xoá đói, giảm nghèo; tích cực, chủ động kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cây, con giống cho hội viên nghèo để phát triển kinh tế. Đặc biệt, Hội CCB là đơn vị đi đầu xung kích trong việc tìm, khai thác các nguồn vốn để xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên CCB nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. chỉ tính  trong 2 năm từ 2021-2023 Hội kêu gọi được trên 8 tỷ đồng để xoá 124 nhà tạm. Những việc làm của Hội CCB tỉnh thể hiện tính nhân văn sâu sắc và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”.

Vừa tạo nguồn lực là cung cấp giống, vốn, vừa chăm lo nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh cho hội viên nghèo, Hội CCB tỉnh Sơn La đạt kết quả tốt trong công tác xóa nghèo. Đến nay, số hộ hội viên CCB nghèo chỉ còn 3.164 hộ (7,2%), có 36 xã (17,64%), 1 huyện (8,33 %) hết CCB nghèo.

Đánh giá cao công tác xóa đói, giảm nghèo của Hội CCB, đồng chí Mùi Anh Tiến - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủySơn La cho rằng: “Hội đã chủ động, tích cực phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để có những cách làm phù hợp nên mang lại hiệu quả tốt. Hội CCB còn tích cựctham gia các phong trào, các cuộc vận động như:  “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại ở phía sau", “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Từ thiện nhân đạo”… và lồng ghép các nội dung liên quan của các phong trào đó. Quá trình thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo”.

Những kết quả đạt được trong giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo của Hội CCB tỉnh Sơn La được cấp ủy, chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó cũng góp phần giáo dục cán bộ, hội viên, nhất là thế hệ trẻ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta và góp phần xây dựng tỉnh Sơn La trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng  công nghệ  cao của khu vực Tây Bắc.

Xuân Trường