Từ năm 2008 đến nay, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với công an tổ chức nhiều lớp học tập Luật Giao thông đường bộ và các nghị định có liên quan cho 150 cán bộ chủ trì và 35 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Sau đó, các Thành hội, Huyện hội đồng loạt mở các lớp học tập và tuyên truyền lồng ghép trong hội viên và nhân dân. Điển hình là tại 3 khu vực trọng điểm thuộc phường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi), xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn) và thị trấn La Hà (Tư Nghĩa), tổ chức học tập cho 994 cán bộ, hội viên. Đến nay toàn tỉnh có 22.768 hội viên CCB và 2.000 CQN được học tập Luật Giao thông đường bộ và Nghị định 34 của Chính phủ.

Các cấp Hội có hàng ngàn cuốn luật, tờ rơi, áp phích, băng-rôn về giao thông đường bộ, đường thủy văn hoá giao thông 300 buổi cho trên 5.700 người nghe, phối hợp với các trường phổ thông tổ chức thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ có 3.760 học sinh tham gia. Củng cố 49 tổ tự quản về ATGT, phân công 3.290 cán bộ, hội viên cùng với nhân dân tháo dỡ 114 lều quán, 100 biển hiệu, phát quang các cây che chắn tầm nhìn ảnh hưởng đến ATGT. Những việc làm của Hội CCB được chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Quang Lĩnh