Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội, nêu rõ: 5 năm qua, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã động viên các thế hệ CCB, CQN giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao vai trò gương mẫu, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia tích cực trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở từng địa phương vững mạnh,đấu tranh với các quan điểm sai trái, phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Hiện có 9000 hội viên CCB tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh, đã và đang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt khó, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Từ các nguồn vốn vay NHCS,nguồn quỹ hội trên 25 tỷ đồng và các nguồn hổ trợ khác, các CCB nghèo khó có điều kiện SXKD,cải thiện cuộc sống, xây dựng 988 trang tại,gia trại, 41 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 9 tổ hợp tác và hàng chục mô hình CCB làm kinh tế biển giỏi gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giải quyết việc làm thường xuyên hơn 20.000 lao động, trong đó phần lớn là con em CCB,CQN. Cũng từ các nguồn hổ trợ, vận động và bản thân hội viên cùng đóng góp đã xóa được 674 nhà tạm, ổn định nơi ở cho những hội viên còn khó khăn.Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã huy động CCB,CQN tham gia 62.000 ngày công, hiến 48.000m2 đất, trồng 51.000 cây ăn quả, cây bóng mát, làm mới 550km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Riêng Hội CCB Tỉnh đã tham gia trang bị các thiết chế văn hóa cho nhà văn hóa xã Nghĩa Hòa (huyện Tư Nghĩa), xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa cho CCB xã Tịnh Bắc (Huyện Sơn Tịnh) với số tiền trên 70 triệu đồng. Các cấp Hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, thi đua học tập và làm theo gương Bác, ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các ngành, đoàn thể, nòng cốt trong thực hiện các chương trình phát triển KTXH, củng cố QPAN và phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,đô thị văn minh”.... giáo dục và đồng hành cùng tuổi trẻ trong phong trào lập thân, lập nghiệp, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, phụng dưỡng 19 Mẹ VNAH, quy tập 158 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho CCB nghèo, phối hợp cùng ngành chức năng giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng, vận động trên 70% CQN tham gia sinh hoạt trong 713 CLBCQN, xây dựng tình đoàn kết với CCB Tỉnh Champasack(Lào)...

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả trong công tác xây dựng, phát triển và hoạt động của Hội trong 5 năm qua, đồng thời chỉ đạo những nhiệm sắp đến của Hội trong nhiệm kỳ mới, trọng tâm là xây dựng các tổ chức Hội cũng như hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tham gia tích cực vào công tác xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện các chương trình phát triển KTXH,củng cố QPAN, giáo dục thế hệ trẻ, giúp nhau xóa nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, xây dựng các cấp Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.
Đại hội đã bầu BCH cho nhiệm kỳ mới gồm 27 đồng chí và 5 đồng chí đi dự Đại hôi Hội CCBVN. Đồng chí HUỲNH MINH GIỮ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.
Cũng tại đại hội, các doanh nghiệp: Tập đoàn đầu khí quốc gia,Công ty cổ phần Thiên Tân,Công ty đường Quảng Ngãi, Ngân hàng chính sách, Ngân hàng ngoại thương đã hổ trợ cho Hội CCB Tỉnh 530 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho CCB nghèo khó.
Tin, ảnh: Nguyễn Phát