Các cấp Hội tổ chức 258 buổi học tập chuyên đề, thông tin thời sự cho hàng chục ngàn lượt cán bộ, hội viên. Từ đó, Hội phối hợp với công an và các lực lượng chức năng thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả, tham gia hòa giải thành công 80 vụ mẫu thuẫn trong nội bộ nhân dân; nhận cảm hóa, giáo dục 92 đối tượng lầm lỗi tiến bộ, hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT) Hội tổ chức mạng lưới tuyên truyền viên với hơn 1.000 hội viên có năng lực, trách nhiệm ở các chi hội thôn, buôn, khu phố. Các cấp Hội xây dựng được 112 Hội đồng an ninh trật tự và 625 tổ Bảo vệ và giữ gìn TTATGT ở cơ sở với 3.200 hội viên tham gia. Qua thực hiện có nhiều mô hình hay, hiệu quả như các mô hình “Điện sáng đường làng” của Hội CCB xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa), “Đoạn đường CCB tự quản về ATGT” ở nhiều địa phương, “Ứng cứu giao thông” của Hội xã An Dân (huyện Tuy An) và Xuân Lộc (thị xã Sông Cầu), “Phối hợp với công an tuyên truyền về lái xe an toàn cho các chủ phương tiện và tài xế” ở Hội xã Xuân Bình (thị xã Sông Cầu), “Tiểu đội cơ động” của Chi hội thôn Tân An (xã Ea Bar, huyện Sông Hinh)…. Ngoài ra, huyện Hội Phú Hòa còn thực hiện mô hình “bảo vệ môi trường ở khu dân cư” tại 1 thị trấn và 8 xã.
Tỉnh Hội phối hợp với tỉnh Đoàn thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thanh niên tình nguyện ở địa phương. Hội viên tự nguyện hiến 30.850m2 đất ở, 2.476m2 đất sản xuất, hơn 3.000 cây ăn quả các loại; đóng góp 25.926 ngày công và 7.292,6 triệu đồng để làm 160,6km đường bê tông nông thôn, 439km kênh mương nội đồng, làm gương cho thanh niên và nhân dân noi theo. Các cấp Hội phối hợp tổ chức 220 buổi nói chuyện truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, tinh thần lập thân, lập nghiệp, tuyên truyền về chính sách, pháp luật cho 11.000 lượt thanh niên, học sinh, sinh viên. Các huyện Hội Tuy An, Đồng Xuân và Phú Hòa tổ chức cho 570 hội viên CCB cùng thanh, thiếu niên hành quân về nguồn, hội trại, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội Đoàn và Đại hội Hội CCB các cấp. Các huyện Hội, Hội cơ sở phối hợp tuyển chọn, động viên 1.900 thanh niên (trong đó có 113 con CCB) lên đường nhập ngũ, bảo đảm 100% chỉ tiêu; tặng quà trị giá gần 1 tỷ đồng. Đồng thời tiếp đón, gặp mặt 1.073 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về; duy trì hoạt động của 118 câu lạc bộ với gần 15.000 CQN tham gia. Các cấp Hội phối hợp huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, tham gia diễn tập tác chiến trị an, xây dựng khu vực phòng thủ…
Những kết quả hoạt động của Hội CCB góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, làm tiền đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Hoàng Bình