Đồng chí Lê Quang Đại - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của BCT Khóa XII và các chỉ thị của Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong BCH Hội CCB tỉnh.

Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm số một của các cấp CCB trong toàn tỉnh. Hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thường trực Hội CCB tỉnh và các cấp Hội xác định nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, mà trực tiếp là tham gia quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp tại cơ sở đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm số 1.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Thường trực Hội CCB tỉnh chủ động và tiến hành nghiêm túc việc quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị Khóa XII và các chỉ thị của cấp ủy Đảng về chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để thực hiện chỉ thị này, Đảng đoàn, Thường trực Hội CCB tỉnh yêu cầu các cấp Hội và hội viên CCB tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các Văn kiện dự thảo của cấp ủy các cấp, trong đó tập trung chủ yếu vào các vấn đề cốt lõi của các văn kiện như: Quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn và các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ thông tin, tuyên truyền, cộng tác viên dư luận xã hội từ cơ sở đến tỉnh. Tích cực tuyên truyền các chủ trương, đưởng lối, hướng dẫn của Đảng, cấp ủy các cấp về Đại hội; nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, hội viên trước tác động, chi phối của diễn biến tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu và đặc biệt là dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, để kịp thời tổng hợp báo cáo cấp ủy và Hội CCB cấp trên, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nhân dân đồng thời giải quyết dứt điểm những băn khoăn, vướng mắc tại cơ sở, không để diễn biến phức tạp và lây lan kéo dài trước thềm Đại hội Đảng các cấp.

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nhân các ngày kỷ niệm lớn của Đảng và đất nước: 90 năm Ngày thành lập Đảng, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, 130 năm Ngày ngày sinh nhật Bác, 45 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 30 năm Ngày thành lập Hội CCB tỉnh Phú Thọ...

Với quyết tâm, trách nhiệm cao và các giải pháp, việc làm tích cực, cụ thể của các cấp Hội sẽ đóng góp quan trọng vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phạm Đức Thọ - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ