Qua 2 năm hoạt động, VPĐD và đội ngũ CTV đã vượt qua nhiều khó khăn, bám sát cơ sở , viết và đăng được 171 tin, 69 bài các loại, 40 ảnh trên số báo tuần và 14 bài trên số cuối tháng. Nội dung tin, bài và ảnh đã phản ánh tương đối toàn diện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, CCB giúp nhau xóa nghèo, hoạt động tình nghĩa, tham gia xây dựng LLVT cơ sở , giữ gìn ANTT và ATXH, an toàn giao thông, xây dựng Hội, thành tựu phát triển KTXH trên các địa bàn. Nhiều bài viết có sức lay động lòng người, gây ấn tượng, được CCB trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên đánh giá cao.

Đại tá Trần Nhung, Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam đã cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Hội CCB các tỉnh, đặc biệt là Hội CCB TP Đà Nẵng, các doanh nhân và đội ngũ CTV đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho VPĐD hoạt động có hiệu quả và trao bằng khen cho 7 CTV tích cực ở TP Đà Nẵng.

Nguyễn Phát