Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng giai đoạn 2016-2021

Ngày 6/1/2022, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Hội CCB cấp huyện và cơ sở.

Năm 2021, các cấp Hội đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Trung ương Hội CCB Việt Nam; tranh thủ sự hỗ trợ, phối hợp với các cấp, các ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ. Hội CCB tỉnh đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch cùng các quan điểm sai trái, phản động; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên CCB luôn giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và phổ biến, giáo dục pháp luật, đóng góp tích cực vào việc tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền địa phương nắm bắt và đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; vai trò vị trí và hoạt động của Hội luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng ghi nhận đánh giá cao. Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn. Công tác vận động, tập hợp cựu quân nhân có nhiều tiến bộ. Hội CCB thực hiện tốt việc vận động cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tực cường, động viên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần hội viên cựu chiến binh, đến nay số hộ nghèo toàn Hội chỉ còn 0,47%. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, cán bộ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân đã gương mẫu, tích cực cùng cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch; tham gia các cuộc vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Quỹ vắc xin phòng Covid-19 với số tiền và hiện vật ủng hộ trị giá trên 03 tỷ đồng…Đây là những nghĩa cử sâu đậm tình người hết sức quý báu của hội viên CCB các cấp trong thời gian qua; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo cho người nghèo, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chương trình an sinh xã hội. Hội đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, anh hùng của thế hệ cha anh đi trước, về lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, cổ vũ, động viên các phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác Hội CCB năm 2021. Đồng chí đã thông tin những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Hội CCB các cấp. Để khắc phục những hạn chế năm 2021 và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Hội CCB các cấp tập trung cụ thể hóa và đẩy mạnh các phong trào thi đua, chủ động, sáng tạo đưa nội dung phong trào vào thực tiễn cuộc sống, nhất là các phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”. Quan tâm chỉ đạo, động viên các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững. Tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng đội, nhân dân những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. Từng hội viên không chỉ đóng vai trò trụ cột gia đình, mà còn phải là nhân tố tích cực trong cộng đồng, trong xã hội. Tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027. Chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.  

​Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tuyên dương, khen thưởng. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng giai đoạn 2016-2021; trao Cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2021.

Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy