Đồng chí Đinh Văn Truy, Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào CCB năm 2021

Ngày 10/01/2022, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2022.

Năm 2021, các cấp Hội CCB trong toàn tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh; chăm lo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu, tình đồng chí, đồng đội. Các cấp Hội ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiều mô hình, nhiệm vụ đột phá được Hội CCB các cấp tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động xã hội, đưa các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực như phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"; "Cựu chiến binh gương mẫu", Vì người nghèo; Đền ơn đáp nghĩa...

Cùng với đó, Hội đã tổ chức, động viên các cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và nâng cao đời sống, góp phần tích cực vào thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Đến nay, số hộ hội viên nghèo còn 378 hộ, chiếm tỷ lệ 0,35%; nâng tỷ lệ hộ CCB khá và giàu lên trên 70%. Đặc biệt, trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hình ảnh những CCB quân phục chỉnh tề ngày đêm tích cực tham gia tổ Covid cộng đồng, trực chốt, phục vụ trong các khu cách ly, vùng phong tỏa… cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đã được lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao. Đã có 7.890 cán bộ, hội viên CCB trực tiếp tham gia 7.843 tổ "Covid cộng đồng", 3.303 hội viên tham gia 918 tổ trực tại các chốt kiểm soát dịch, 538 hội viên ở 231 chốt khu cách ly, 433 hội viên tham gia 123 tổ phục vụ, hậu cần...

Bên cạnh đó, Hội CCB đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức Đại hội điểm Hội CCB phường Tân Bình (TP Hải Dương). Xây dựng và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, năm 2021 đã kết nạp thêm hơn 2.500 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 114.100 người.  Có 100% số tổ chức hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 26,6% số cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2022, Hội CCB tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung chỉ đạo Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII; phát động phong trào mỗi cơ sở hội lựa chọn 1 công trình hoặc việc làm ý nghĩa chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Các cấp hội làm tốt các hoạt động nghĩa tình, duy trì mô hình "Giúp hội viên nghèo có địa chỉ", phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi". Tăng cường đoàn kết, tập  hợp CCB giữ vững bản chất cách mạng, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ tích cực tham gia phong trào thi đua "CCB gương mẫu"; phòng chống Covid-19... Vận động cán bộ, hội viên CCB, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tri ân các gia đình chính sách, chăm lo đời sống hội viên, nhất là gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn...

Tại Hội nghị, Hội CCB tỉnh đã phát động, kí giao ước thi đua năm 2022. Đồng thời, tặng cờ thi đua của Hội CCB Việt Nam, Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong năm 2021; đón nhận hỗ trợ của các doanh nhân CCB tỉnh tặng gần 200 suất quà tết cho hội viên CCB nghèo.

Trần Linh