Hội CCB và Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình phối hợp tặng nhà Nghĩa tình CCB cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, có thể khẳng định: Cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho Hội viên CCB tỉnh Hòa Bình xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hội tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết dân tộc; gương mẫu thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phát triển kinh tế… xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết 09, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Chỉ thị của Tỉnh ủy được phổ biến đến chi bộ Đảng, đảng viên và các cấp Hội CCB. Năm 2010, Hội CCB tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 584-CV/TU, về việc triển khai thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hòa Bình cho biết: “Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, những năm qua, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp Hội quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên CCB nhằm thống nhất về nhận thức và hành động. Hằng năm, các cấp Hội cụ thể hóa chủ chương của Nghị quyết thành kế hoạch thực hiện”.

Trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Nhờ đó, nhận thức chính trị không ngừng nâng cao; quan điểm, lập trường cách mạng vững vàng, không dao động trước khó khăn, thách thức; giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhờ sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy đối với công tác xây dựng, củng cố kiện toàn về tổ chức và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội CCB các cấp cả về số lượng, nâng cao chất lượng theo hướng xây dựng Hội vững mạnh toàn diện nên đến nay, toàn Hội không có cán bộ, hội viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị hoặc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp Hội thường xuyên giáo dục, tuyên truyền cho hội viên trong phát ngôn hoặc viết bài, bình luận, comment, trên các trang mạng xã hội phải chuẩn mực, không hội viên nào có biểu hiện lệch lạc phải chấn chỉnh.

Hội CCB các cấp còn làm nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, theo quy định của Đảng và Nhà nước. Đã góp phần giải quyết các vụ việc bức xúc phát sinh từ cơ sở, vấn đề được dư luận quan tâm. Hội CCB đã phối hợp tham gia hòa giải thành công hàng nghìn vụ mâu thuẫn ở khu dân cư. Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Hội phối hợp với các cơ quan pháp luật, các tổ chức chính trị - xã hội cảm hóa, giáo dục hàng trăm thanh niên chậm tiến trở thành người tốt...

Hội CCB các cấp phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện nhiều chương trình phối hợp hoạt động đạt hiệu quả cao, có tác động sâu rộng trong hội viên và nhân dân. Hằng năm, Hội CCB tỉnh và Đoàn Thanh niên đều ký kết chương trình phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ. Trong 20 năm qua, các cấp Hội tổ chức hơn 3.500 buổi nói chuyện chuyên đề, thu hút hơn 105.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia.

Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác an sinh - xã hội. Hiện nay, Hội có 112 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 24 HTX, 21 tổ hợp tác, 213 trang trại, gia trại do hội viên CCB làm chủ và 291 hộ kinh doanh, tạo việc làm ổn định thường xuyên cho trên 5.200 lao động. Qua 20 năm, toàn Hội xóa được 3.239 hộ CCB nghèo; hiện có 12.100 hộ có mức sống giàu và khá; 661 hộ gia đình hội viên SXKD giỏi, có thu nhập hằng năm từ 200 triệu đồng trở lên. Các cấp Hội CCB đóng góp 175.000 ngày công lao động, hội viên CCB đã hiến 312.176m2 đất làm đường giao thông và các công trình hạ tầng khác trị giá hơn 111 tỷ đồng. Giúp đỡ gia đình chính sách, Người có công với cách mạng, CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng nhà “Nghĩa tình CCB”, nhà Đại đoàn kết, Vì người nghèo, các công trình nước sạch... Toàn Hội có 2.837 cán bộ, hội viên CCB tham gia các tổ phòng, chống Covid-19, ủng hộ phòng, chống đại dịch Covid-19 hàng trăm triệu đồng; ủng hộ ô nhiễm biển miền Trung, nhiễm mặn miền Nam, biển đảo hàng tỷ đồng… trong đó, có sự đóng góp lớn của các doanh nhân CCB.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng khẳng định: “Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 đã nâng cao và tạo sự đồng nhất nhận thức trong các cấp uỷ Đảng, đảng viên, cán bộ, hội viên CCB và nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB tỉnh Hòa Bình. Tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ cán bộ, hội viên CCB tỉnh nỗ lực phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; CCB và CQN là lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần xây dựng Hòa Bình phát triển, giàu mạnh”.

Thùy An