Các cấp hội chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia giữ gìn TTATGT, tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hoá, văn nghệ, gắn những tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền về TTATGT nên đã có tác dụng giáo dục thiết thực. Cùng với việc ký cam kết với gia đình hội viên, Hội CCB còn tổ chức ký cam kết bảo đảm TTATGT với tất cả các cơ sở hội, chi hội ở thôn, xóm, khối phố và các cơ quan, đơn vị. Hội còn trực tiếp tham gia giải tỏa những ki-ốt, lều quán, biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Hàng năm, Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh huy động được trên 6.000 ngày công tham gia công tác giải tỏa đường giao thông bị lấn chiếm, trả lại đường thông hè thoáng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Điển hình tại thị xã Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh, thị trấn Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Đức Thọ… các cấp Hội CCB đăng ký với chính quyền địa phương thực hiện các tuyến phố, đoạn đường tự quản, trực tiếp tham gia giữ gìn TTATGT trên địa bàn.

Hồng Lĩnh