Ngoài gương mẫu đi đầu, các hội viên còn vận động con em gia đình, và nhân dân hàng xóm cùng tham gia thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước như: Chấp hành tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội, nghĩa vụ nộp thuế nhà đất... Hội vận động các hội viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao. Điển hình trong phong trào này là các hội viên dù ở bất cứ cương vị công tác nào đều nêu gương truyền thống Bộ đội Cụ Hồ luôn hoàn thành công việc. Đối với công tác bảo vệ của đơn vị, có 28 hội viên chuyên trách luôn thể hiện vai trò xung kích bảo đảm trật tự an ninh Tổ quốc, không để xảy ra mất mát tài sản của đơn vị và là lực lượng nòng cốt của đội phòng cháy chữa cháy của Công ty. Trong phong trào quyên góp ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo do cấp trên phát động, năm 2009, Hội đã vận động hội viên ủng hộ 13 quỹ được trên 21 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức Hội CCB còn phát động các chi hội giúp đỡ các gia đình hội viên nghèo, xoá nhà dột nát, gây quỹ hội được trên 14 triệu đồng. Cuộc vận động ủng hộ 1 triệu tấm áo tặng người già cô đơn do Hội cấp trên phát động, được hội CCB công ty triển khai đã thu được 860.000 đồng. Nhiều năm qua Hội CCB của đơn vị luôn được cấp trên đánh giá cao là đơn vị có nhiều thành tích trong công tác và phong trào hội, hàng năm luôn có 70% chi hội trong sạch vững mạnh.

Năm 2009, có 97% gia đình hội viên được công nhận gia đình văn hoá; 75/86 hội viên đạt lao động tiên tiến xuất sắc và có 6 hội viên được công nhận chiến sĩ thi đua cấp công ty. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, Hội CCB Công ty đã có 71 hội viên được Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương vì có thành tích tham gia xây dựng phong trào hội. Phát huy những thành tích đã đạt được, Hội CCB Công ty than Na Dương tiếp tục rèn luyện giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là người lính tiên phong trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phú Lương