Năm 2017, Hội CCB tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn sau sự cố môi trường biển, tình hình thiên tai bão lụt, đặc biệt là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các cấp Hội. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể; Hội CCB các cấp đoàn kết, tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội.
Công tác xây dựng và hoạt động của Hội năm 2017 gắn liền với thi đua chào mừng Đại hội CCB các cấp, nên ở tất cả các Hội cơ sở đều có chương trình hành động cụ thể, chỉ tiêu phấn đấu có nội dung sát thực. Trong đó, nổi bật là Hội vận động, tổ chức cho các cấp Hội và hội viên CCB, CQN giữ vững phát huy truyền thống gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với các cuộc vận động, các phong trào cụ thể của địa phương, trong đó Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư", "Vì người nghèo"; Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ " được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen và các phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, khuyến học khuyến tài. Kết quả đánh giá năm 2017, về tổ chức Hội có 100% tổ chức cơ sở Hội đạt TSVM, trong đó có 60,3% đạt TSVM xuất sắc, không có Chi hội yếu kém. Về hội viên có 98,17% hội viên đạt tiêu chuẩn CCB gương mẫu, 96,2% hội viên đạt gia đình văn hoá. Xây dựng được nguồn Quỹ hội đạt trên 34.313 triệu đồng, trung bình hội viên đạt 474.000 đồng...
Tại lễ tổng kết, 5 đơn vị, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của T.Ư Hội CCB Việt Nam và các tổ chức Hội đã ký giao ước thi đua, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018, trong đó tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết các vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội. Xây dựng tổ chức Hội TSVM, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Tin và ảnh: Lê Anh Thi