Đó là ý kiến của đồng chí Đinh Quốc Thái, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại “Lễ tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động của Hội CCB tỉnh Đồng Nai”.

Từ ngày đầu thành lập tháng 4-1992, Hội CCB tỉnh Đồng Nai chỉ có 4.991 hội viên của 9 Hội cấp huyện, thị, thành phố và Hội CCB Công ty Cao su Đồng Nai. Nhưng tính đến tháng 6-2009, Hội CCB tỉnh đã có 25.725 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 14 Hội trên cơ sở, 326 Hội cơ sở, 1.145 chi hội và 782 phân hội , đạt 97,3% trên tổng số CCB trong toàn tỉnh. Đặc biệt từ Đại hội IV, Hội CCB tỉnh Đồng Nai đã mở rộng đối tượng phát triển hội viên theo quy định của Điều lệ Hội, đã thu hút đông đảo CCB vào Hội, đồng thời phát triển tổ chức Hội đến các khu phố, xóm ấp trên địa bàn tỉnh, nhất là ưu tiên phát triển cả ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, vùng tôn giáo; trong đó hội viên là đảng viên đạt 34%, hội viên là người thiểu số có 3%, hội viên là các thành phần tôn giáo có 14%.

Trong quá trình phát triển, Hội CCB tỉnh Đồng Nai đã thường xuyên chú trọng đến việc củng cố, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Hội. Tính đến hết năm 2008, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, số gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa” trên 97%, tổ chức cơ sở đạt trong sạch vững mạnh trên 99% và có 35% số tổ chức cơ sở đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Vũ Thái