Sáng 7/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Hội CCB tỉnh hiện có 261 tổ chức Hội cơ sở với 50.761 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp hội phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giải quyết chế độ, chính sách liên quan đến CCB, ký kết chương trình phối hợp, hợp tác với Hội CCB tỉnh Champasak (Lào).

Thực hiện phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên quyên góp, tặng 927 suất quà (trị giá 288,8 triệu đồng) cho các đối tượng chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp 316 triệu đồng vào Quỹ Nghĩa tình đồng đội để hỗ trợ làm nhà, tặng bò cho hội viên; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay, giúp 31.215 lao động có việc làm; phối hợp với địa phương làm mới, sửa chữa, nâng cấp 29 km đường giao thông nông thôn…

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Hội CCB tỉnh triển khai sơ kết 2 năm (2021 – 2023) về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết 20 năm về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội CCB tỉnh với Ban An toàn giao thông tỉnh về cuộc vận động “Hội CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hoá giao thông”…

https://baodaklak.vn/