Đại diện lãnh đạo Ban ATGT tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Chiều 7-7, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai tổng kết 5 năm chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban ATGT tỉnh về thực hiện Cuộc vận động: "Cựu chiến binh tham gia giữ gìn TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông" giai đoạn 2019-2023 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Trong 5 năm qua, thực hiện chương trình phối hợp, Ban ATGT tỉnh thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu và định hướng hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông cho Hội Cựu chiến binh tỉnh; chỉ đạo Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ kinh phí, tài liệu và tạo điều kiện cần thiết khác cho Hội Cựu chiến binh cùng cấp triển khai thực hiện chương trình phối hợp. Về phía Hội Cựu chiến binh các cấp, hàng năm đều phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn; tổ chức cho 100% cán bộ, hội viên cựu chiến binh ký cam kết không vi phạm pháp luật, đây cũng là tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm của hội viên gương mẫu và cơ sở Hội vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028; trong đó, tập trung vào công tác quán triệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao năng lực cho cán bộ Hội và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của Hội Cựu chiến binh các cấp... Phấn đấu 100% cơ sở Hội thực hiện tuyên truyền pháp luật về ATGT; 100% hội viên đăng ký, cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về TTATGT.

G.L