Hội CCB huyện M’Đrắk, với gần 2.700 hội viên, sinh họat tại 160 chi hội của 16 cơ sở. Trong đó 100% số chi hội xây dựng được Quỹ “Vì đồng đội” với 2,7 tỷ đồng cho hội viên vay làm kinh tế không lấy lãi.
Cùng với các nguồn vốn vay khác, Hội giảm được gần 300 gia đình hội viên nghèo, trung bình mỗi năm giảm được 2,1% số hộ nghèo. Hội còn vận động hội viên đóng góp mỗi tháng 2.000 đồng, tổng cộng được trên 310 triệu đồng, tham gia 320 ngày công để xây mới 11 Nhà “Nghĩa tình đồng đội”, đồng thời vận động các cấp, các ngành xây mới 34 căn nhà, sửa chữa 18 căn nhà cho hội viên, với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.
Tiêu biểu là Chi hội thôn 12 (xã Ea Riêng), cùng với nhân dân đóng góp làm đường giao thông nông thôn trị giá trên 800 triệu đồng. Hội viên Trần Đình Ân (chi hội thôn 15, xã Ea Riêng) hiến 150m2 đất làm đường giao thông.
Hội CCB T.P Buôn Ma Thuột có gần 7.600 hội viên sinh hoạt tại 29 Hội cơ sở, 259 chi hội. Trong năm 2016, các cấp Hội tín chấp với các doanh nghiệp cho gần 500 hộ hội viên mua trên 20 tấn phân bón trả chậm. Thông qua 78 tổ tiết kiệm vay vốn, Hội nhận ủy thác cho trên 800 hộ hội viên vay hơn 38 tỷ đồng; phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao KHKT, đưa giống cây, con mới có năng suất, chất lượng cao cho hội viên ứng dụng... Điển hình như CCB Lê Thể Thao (thôn 2, xã Ea Kao), từ nguồn vốn vay đã mạnh dạn tái canh 5 sào cà phê, đào 400m2 thành 2 ao thả cá và chăn nuôi gà thả vườn. Từ một hội viên nghèo, ông trả hết nợ và thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng/năm...
Hội vận động hội viên góp Quỹ “Đồng đội” được 6,5 tỷ đồng, hỗ trợ gần 1.000 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế; trích 150 triệu đồng và vận động ủng hộ thêm 350 triệu đồng xây dựng 5 Nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng các hội viên; hỗ trợ 80 triệu đồng xây 2 nhà cho hội viên nghèo. Thành hội còn 17 hộ nghèo bằng 0,2%. Hội viên còn đóng góp 111 triệu đồng và 200 ngày công cùng với nguồn vốn của trên 700 triệu đồng, nhựa hóa 3km đường giao thông nông thôn tại các xã Hòa Khánh, Hòa Thắng, Hòa Phú...
An Hà