Thấy lãi tuy không nhiều nhưng sẽ trụ được, năm 2003, ông lại vay ngân hàng 16 triệu đồng để mở rộng xưởng mộc, đào ao thả cá, mua thêm bò về chăn để có thu nhập cao hơn.
Vượt lên những khó khăn, nay gia đình ông có một xưởng mộc phục vụ nhân dân trong vùng, một trang trại tổng hợp với 5 con bò sinh sản, 2 ao thả cá các loại như cá vược, cá chép, cá bỗng, cá rô phi, kết hợp chăn nuôi lợn và các loại gia cầm. Mỗi năm trừ mọi chi phí, gia đình ông thu về khoảng 80 triệu đồng.
Từ nghề mộc để có vốn phát triển các nghề khác, CCB Nguyễn Quang Công không những thoát nghèo mà còn là tấm gương tiêu biểu, một CCB điển hình về làm kinh tế giỏi của Hội CCB huyện Bắc Mê.
Hà Xuyên