Các đại biểu tham dự tập huấn.

Ngày 3/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức, hoạt động của Hội cho cán bộ chủ chốt các cấp hội trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 2 ngày, 37 đại biểu là cán bộ chủ chốt của Tỉnh hội và Hội CCB các huyện, thành phố đã được nghe báo cáo viên phổ biến, tập huấn 6 chuyên đề quan trọng liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động của Hội CCB các cấp, như: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Chương trình hành động Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh Cao Bằng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Quy định về việc Hội CCB tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội CCB Việt Nam hy sinh, từ trần; hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội CCB Việt Nam; hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát khóa VII; hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thông qua chương trình tập huấn, cán bộ chủ chốt của Hội CCB các cấp được bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.