Các hội viên còn giúp nhau bằng cách cho mượn vàng, tiền mặt, phương tiện, cây con giống (nhiều trường hợp không tính lãi, thậm chí không cần hoàn trả) trị giá 3,6 tỷ đồng. Tạo điều kiện cho hội viên đầu tư vào sản xuất, kinh doanh các ngành nghề phù hợp với địa phương mình như cấy lúa, trồng màu, làm vườn cây ăn trái, phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản như: Vùng nước ngọt nuôi các loại cá, tôm…; vùng nước mặn nuôi tôm quảng canh truyền thống, quảng canh cải tiến, các loài cá, sò huyết, hàu và đánh bắt thủy sản... Nhiều hội viên đầu tư thành lập doanh nghiệp tư nhân như: Doanh nghiệp cơ sở tôm giống, doanh nghiệp xây dựng, doanh nghiệp vật tư nông nghiệp và dịch vụ... Hiện nay Hội có gần 19.000 gia đình hội viên cấy trồng trên 140.000ha lúa, trên 278.240ha nuôi trồng thuỷ sản, trồng gần 97.400ha rừng; trên 200 gia đình làm nghề đánh bắt hải sản. Các mô hình giải quyết việc làm cho gần 8.000 lao động tại chỗ và trên 6.500 con em CCB đi lao động ngoài tỉnh. Kết quả đó góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 5,24% (năm 2011) xuống còn 2,2% (năm 2016), đến nay có 9/101 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo.
Với tình nghĩa đồng chí, đồng đội, tương thân, tương ái, cán bộ, hội viên tự nguyện đóng góp trên 9,3 tỷ đồng để xây dựng 232 căn nhà đồng đội, sửa chữa 320 căn nhà tạm với số tiền 4,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây 742 mộ đồng đội với 2,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn vận động cán bộ, hội viên ủng hộ các loại Quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa”, “Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin”, “Khuyến học”, “Phòng, chống thiên tai”... trên 6,5 tỷ đồng.
Tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội vận động hàng chục nghìn lượt cán bộ, hội viên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đào đắp 21,8km lộ đất đen, 155km lộ bê-tông, nạo vét 15,8km kênh mương nội đồng, trồng 13.759 cây phân tán ven lộ giao thông, sửa và bắc mới 65 cầu gỗ, 139 cầu bê-tông, đào đắp 686 mố cầu, 8,6 km bờ kè chống xói lở, tham gia xây dựng 57 trụ sở văn hóa ấp, đặc biệt có 14 hộ CCB tự nguyện hiến 15.600m2 đất để xây dựng đường giao thông, trường học và trụ sở văn hóa...
Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương phấn đấu vươn lên như các hội viên Nguyễn Minh Bửu, ấp Minh Hà B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời; Vũ Xuân Thiệu, xã Lý Văn Lâm và Trần Văn Hải, phường 8, TP. Cà Mau, nhiều hội viên trở thành chủ doanh nghiệp như Cao Thanh Dũng, chủ trang trại nuôi tôm công nghiệp, hằng năm thu lãi từ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm trên 100 lao động; Dương Minh Tường, chủ doanh nghiệp thu mua thủy sản ở ấp Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, thu nhập trung bình trên 700 triệu đồng/năm, giúp đỡ 7 hộ thoát nghèo trên 400 triệu đồng, hỗ trợ 110 triệu đồng xây 4 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân thuộc doanh nghiệp...
Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trong nhân dân nói chung, trong đó có gia đình hội viên CCB.
Bài và ảnh: Long Giang