CCB Nguyễn Đắc Hội, ở thôn Nam Liếp, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội trở về với quân hàm Thiếu úy, Đại đội trưởng, ông được tín nhiệm nhiều năm giữ các cương vị Bí thư chi bộ, Trưởng ban Mặt trận khu dân cư, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi và việc nào cũng tích cực vận động nhân dân và gia đình đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương đổi mới.
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông nghiên cứu, tìm hiểu những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Sau đó họp bàn với những người có trách nhiệm trong chi bộ và các đoàn thể triển khai thực hiện. Ông và gia đình gương mẫu góp phần lớn vào thành công của 4 công trình xây dựng trong thôn. Đó là: Cứng hóa toàn bộ đường giao thông, trong đó nhân dân đóng góp 200 triệu đồng và hiến 300m2 đất ở; cứng hóa đường giao thông nội đồng, dài 700m, rộng 2,5m, nhân dân đóng góp 200.000 đồng/sào ruộng; quy hoạch và đắp bờ khoanh vùng cánh đồng của thôn, tạo điều kiện để dồn điền đổi thửa được thuận lợi do toàn dân cùng góp công lao động; xây nhà văn hóa thôn, mỗi gia đình đóng góp 1 triệu đồng, không kể ngày công lao động. Riêng gia đình CCB Nguyễn Đắc Hội ủng hộ 6 triệu đồng và hiến 200m2 đất thổ cư để mở rộng đường giao thông. Trong các hoạt động của thôn, ông và gia đình luôn thực hiện trước, sau đó vận động bà con cùng làm theo. Nhìn vào những việc làm và lời nói của ông, bà con thôn Nam Liếp tự giác đóng góp công sức, tiền của mà không mất đoàn kết, giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Kết quả của thôn Nam Liếp góp phần cho xã Hương Mai đạt 17/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Năm nay, CCB Nguyễn Đắc Hội 83 tuổi đời, 58 tuổi Đảng, được UBND, Hội CCB, Hội Người cao tuổi huyện và xã tặng nhiều Giấy khen, biểu dương gương “Dân vận khéo”; Ban Tuyên giáo T.Ư khen thưởng về điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.
Quang Châu