Đồng chí Phạm Hữu Bồng, PCT thường trực Trung ương Hội CCBVN làm trưởng đoàn. Trong 2 ngày 14 và 15/11 làm việc với Khánh Hòa, đoàn đã nghe lãnh đạo Công ty và Hội CCB Công ty Yến sào Khánh Hòa, lãnh đạo UBND và Hội CCB huyện Cam Lâm báo cáo tình hình thực hiện các yêu cầu theo nội dung công văn số 3954/BNV-TCPCP - Bộ Nội vụ đã hướng dẫn. Trực tiếp tại cơ sở, đồng chí Phạm Hữu Bồng đã lắng nghe và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất ý kiến của đại diện các cơ quan hữu quan. Sáng 15/11 làm việc với đồng chí Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở Tài chính, Nội vụ, Lao động-Thương binh và xã hội, Đồng chí Phạm Hữu Bồng đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu, bố trí làm việc nghiêm túc, cả trong quá trình triển khai, cũng như thực hiện hướng dẫn của Chính phủ về Pháp lệnh CCB tại 2 cơ sở trên. Đặc biệt là sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Công ty, Hội CCB Công ty Yến sào. Công tác triển khai, tổng kết cấp tỉnh, Khánh Hòa đã làm rất tốt. Tại cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Thân đã đề xuất những vấn đề cần làm rõ thêm, nhất là việc Trung ương và Quốc hội cần sớm tổng kết quá trình thực hiện Pháp lệnh CCB, nên xây dựng thành Luật CCB. Theo chương trình, Đoàn tiếp tục đi khảo sát tại các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Trần Công Thi