Hội CCB tỉnh Bến tre vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 09-CT/TU của Tỉnh ủy Bến Tre về xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

3 năm qua, các cấp Hội tổ chức 2.210 cuộc tuyên truyền, tọa đàm về xây dựng NTM,có 59.026 lượt người tham dự; tổ chức 110 lớp tập huấn và tuyên truyền cho 4.786 lượt cán bộ, hội viên CCB ở cơ sở. Hội vận động hội viên CCB, CQN sửa chữa, nâng cấp 186km đường giao thông nông thôn ở ấp, xã; làm mới 176km lộ bê tông; vận động và trực tiếp tham gia xây dựng 305 cây cầu; đóng góp 45.700 ngày công lao động, hiến hơn 9ha đất làm các công trình phúc lợi tại địa phương. Tham gia nạo vét 109,6km kênh, mương thủy lợi nội đồng phục vụ cho tưới tiêu. Vận động làm 19 Nhà văn hóa ấp; vận động xây dựng 438 nhà Nghĩa tình đồng đội (vượt kế hoạch 126 nhà), quy thành tiền được 33,98 tỷ đồng (vận động 23,17 tỷ đồng, gia đình đối ứng 10,8 tỷ đồng) và 20 căn Nhà tình thượng, trị giá 1,04 tỷ đồng. Hội vận động dạy, học nghề lao động nông thôn được 3.487 người; giới thiệu việc làm được 5.915/4.710 lao động, đạt (125,58% kế hoạch); tham gia vận động và hỗ trợ xuất khẩu lao động được 525/471 em, đạt (106,16% kế hoạch)...

Nguyễn Thị Cẩm Thu