Ngày 26-10-2023, Hội CCB và Đoàn Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp về việc tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2023-2028.

Chương trình phối hợpnhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên CCB và đoàn viên, thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đoàn, tổ chức Hội vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hoạt động; tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đoàn - Hội và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đoàn thể và nhân dân...

Hai bên thống nhất chỉ đạo các cấp Hội và cấp bộ Đoàn Thanh niênđẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các thế hệ CCB, CQN, động viên con cháu trong gia đình, đoàn viên, thanh niên thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội CCB phối hợp, hỗ trợ Đoàn Thanh niên trong các buổi tọa đàm, nói chuyện truyền thống, các đợt sinh hoạt…

Hai đơn vị hợp tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, thiện chí vì sự phát triển chung của hai đơn vị; các nội dung, hoạt động sẽ được triển khai thường xuyên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ ở từng thời điểm.

Nguyễn Văn Hùng