Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tỉnh Bạc Liêu lan tỏa sâu rộng, tạo được những hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong mỗi cấp Hội và hội viên…

Một nhiệm kỳ không dài, nhưng các cấp Hội CCB trên quê hương “Dạ cổ hoài lang” không ngại khó khăn, gương mẫu đi đầu thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng ở địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,  được Đảng bộ và nhân dân tin yêu, quý mến.

Xây dựng Hội vững mạnh

Hội CCB Bạc Liêu có 12.493 hội viên (sinh hoạt tại 1.186 chi hội, 167 cơ sở Hội). 5 năm qua, công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, được các cấp Hội CCB trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm số một; từ đó, các cấp Hội phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái; tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy Đảng các cấp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các cuộc vận động ở địa phương. Tổ chức tuyên truyền, bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được 1.532 cuộc với hơn 25.570 lượt cán bộ, hội viên CCB tham dự; có 161 cán bộ, hội viên trúng cử Đại biểu HĐND các cấp.

Xây dựng Hội TSVM gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XIII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội CCB tỉnh xây dựng kế hoạch hằng năm, hướng dẫn tổ chức thực hiện đến tất cả các cấp, với khẩu hiệu “Nêu gương, tình thương, trách nhiệm” và “Đột phá vào việc khó; nói hay, hành động đẹp; mọi hoạt động hướng về cơ sở và hội viên”…

Đồng chí Đinh Hoàng Thơm - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Với phương châm “Học tập và làm theo lời Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm”, nhiều hội viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, nhất là nỗ lực triển khai các biện pháp giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn an ninh trật tự… Qua bình xét, hằng năm tổ chức Hội đạt đơn vị vững mạnh, 100% tổ chức cơ sở Hội và cán bộ, hội viên CCB hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; gia đình hội viên đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 98,5%”…

Nâng cao đời sống hội viên

Một trong những mục tiêu trọng tâm của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” mà các cấp Hội CCB tỉnh Bạc Liêu đề ra là xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong mỗi cấp Hội và hội viên…

Các cấp Hội huy động nguồn vốn nội bộ giúp nhau làm kinh tế với số tiền trên 3,8 tỷ đồng, tạo thêm vốn cho hội viên khó khăn có điều kiện SXKD nâng cao đời sống và thực hiện các chính sách trong nội bộ và hùn vốn được 3,7 tỷ đồng (tăng 113% so với đầu nhiệm kỳ (3,5 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo nhanh, bền vững; được nhiều hội viên nhiệt tình hưởng ứng, với nhiều cách làm hay, hiệu quả; xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến như phát triển vườn Thanh nhãn, nuôi tôm công nghệ cao; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, phát triển du lịch... Hội thành lập 1 CLB “CCB, CQN sản xuất kinh doanh” cấp tỉnh, 1 CLB cấp huyện; duy trì tốt các doanh nghiệp, HTX và các cơ sở sản xuất kinh doanh do hội viên CCB làm chủ; từ đó tạo thêm việc làm cho 1.663 lao động là con em hội viên CCB, có thêm thu nhập, giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp.

Nhằm huy động và tạo mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên, Hội phối hợp tốt với Ngân hàng CSXH thực hiện vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm (kênh T.Ư và địa phương) cho 214 dự án, với tổng dư nợ là 3.140 triệu đồng, hoạt động tốt, tạo việc làm ổn định cho 605 hội viên và con cháu CCB. Thực hiện vay vốn tín dụng ưu đãi Ngân hàng CSXH ủy thác qua Hội CCB, hiện nay tổng dư nợ gần 531 tỷ đồng (tăng hơn 184 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ); củng cố tổ Tiết kiệm vay vốn, có 199 tổ đạt loại khá tốt (44,71%); nợ quá hạn hiện nay là 2,1%.

Phong trào xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho các đối tượng chính sách và CCB khó khăn về nhà ở được các cấp Hội quan tâm và thực hiện có kết quả, trong nhiệm kỳ có 1.393 CCB được cất nhà ở (các cấp Hội vận động xây dựng mới được 63 căn, sửa chữa 4 căn, tổng số tiền 2,5 tỷ đồng), hiện nay còn 246 CCB khó khăn nhà ở, đang được các cấp Hội tiếp tục vận động giúp đỡ; xóa được 628 hộ nghèo, theo tiêu chí mới còn 161 hộ nghèo (chiếm 1,32%) và 287 hộ cận nghèo (chiếm 2,36%)” - đồng chí Đinh Hoàng Thơm cho biết.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng 2.540 Kỷ niệm chương, 52 Bằng khen; UBND tỉnh tặng 1 Cờ thi đua, 72 Bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, các phong trào thi đua của các cấp Hội CCB Bạc Liêu có bước phát triển cả về nội dung lẫn hình thức. Qua đó, khích lệ tinh thần hội viên hăng hái tham gia các phong trào, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Và điều quan trọng là hội viên CCB luôn giữ được hình ảnh mẫu mực của người lính Cụ Hồ, sống gương mẫu và tiên phong trong xây dựng quê hương giàu đẹp.

Phương Nghi