Các cấp Hội tổ chức gần 200 hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ có 1.200 cán bộ, hội viên tham gia (ngoài ra còn 1.625 hội viên tham gia hội thi do tổ chức Đảng và đoàn thể khác tổ chức), đã có 525 hội viên đoạt giải cao. Tỉnh hội đã biên tập và xuất bản 3.500 cuốn sách với nội dung “Năm chuẩn mực hội viên CCB tỉnh Bắc Giang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 3.200 cuốn “Những điển hình CCB” cấp cho các chi hội và hội viên. Các hội viên đã thể hiện lòng tin tưởng sâu sắc với sự nghiệp cách mạng, phát huy tiềm năng đa dạng, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mặt công tác; xây dựng Hội TSVM, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Cán bộ, hội viên luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; được tín nhiệm tham gia 59% số cấp ủy cơ sở, 34% số huyện ủy, thành ủy viên và 17% tỉnh ủy viên; chiếm 34% số đại biểu HĐND cấp cơ sở và 70% số trưởng các ban, ngành, đoàn thể cơ sở. Những nơi xảy ra mâu thuẫn, đại đa số CCB có thái độ đúng đắn, góp ý và cùng với chính quyền giải quyết, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân ủng hộ việc làm đúng, góp phần ổn định tình hình. Hội CCB các huyện Sơn Động, Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lục Ngạn và TP Bắc Giang đã đấu tranh phê phán, ngăn chặn kịp thời việc truyền đạo trái phép, tuyên truyền có lý, có tình, góp phần giải quyết những bức xúc về giải phóng mặt bằng ở các khu công nghiệp, đô thị, đường sá và Trường bắn quốc gia…

Thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội. Cuộc thi “Chi hội trưởng CCB giỏi” đã thu hút 2.544 chi hội trưởng dự thi. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị, lớp tập huấn nghiệp vụ công tác sâu sắc cho cán bộ, nhất là cán bộ chi hội. Trong hoạt động từng cấp kết hợp hài hòa giữa hoạt động chính trị với hoạt động xã hội, giữa giáo dục động viên với chăm lo lợi ích chính đáng, thiết thực của hội viên. Do đó, tổ chức Hội phát triển rộng khắp, vững mạnh, vận động kết nạp gần 20.000 hội viên mới, nâng tổng số lên 94.000 hội viên của 13 hội trên cơ sở, 366 cơ sở và 2.634 chi hội. Qua bình xét hàng năm có 96,6% số tổ chức hội đạt TSVM, số hội viên gương mẫu và số gia đình hội viên văn hóa. Hội phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên, Ban quân sự vận động, thành lập 1.684 CLB CQN với gần 39.000 hội viên, hoạt động có hiệu quả tại các thôn làng, khu phố. Đời sống của hội viên CCB, CQN ngày càng ổn định và phát triển, số hộ nghèo giảm từ 18,3% năm 2007, xuống còn 6,52% năm 2012 và có tới 41,2% số hộ có mức sống khá trở lên. Các cấp Hội chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các văn bản về thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam, các nghị định, quyết định về chế độ chính sách đối với CCB. Hiện nay cơ bản hội viên có thẻ BHYT, 27.409 đồng chí là đối tượng người có công, 8.642 đồng chí được hưởng chế độ theo Nghị định 150, 407 đồng chí được hưởng trợ cấp hàng tháng, 44.932 đồng chí hưởng trợ cấp một lần.

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội CCB tỉnh Bắc Giang luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội IV của Hội đã đề ra. Hội được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cùng nhiều cờ thưởng, bằng khen và các danh hiệu vinh dự của Thủ tướng Chính phủ, Hội CCB Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Giang.

Phát huy thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội CCB tỉnh Bắc Giang tập trung vào một số chỉ tiêu cụ thể là 100% số hội viên vững vàng về chính trị tư tưởng; tập hợp thấp nhất 85% số CCB đủ điều kiện vào Hội; mỗi năm giảm từ 2 đến 3,5% số hộ CCB nghèo, không còn hội viên ở nhà tranh tre dột nát; quỹ Hội đạt 200.000 đồng/hội viên…

Minh Kiều