Bằng các mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; kết hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thôn, xóm, khu dân cư, đơn vị, địa bàn 3 không (không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội); xây dựng tổ chức Hội CCB và công an cơ sở trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng tham gia công tác ANTT hoạt động có hiệu quả, như: tuyên truyền truyền thông được 3.116 buổi, phối hợp tuần tra, trực chốt 3.751 buổi với 11.071 lượt hội viên; củng cố 426 tổ nắm tin ở khu dân cư, phối hợp với công an bắt 191 tội phạm, giáo dục cảm hoá 830 đối tượng (có 314 tội phạm đã tiến bộ); hoà giải thành công 2.188 vụ mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Hai huyện biên giới Tri Tôn và Tịnh Biên, cán bộ, hội viên CCB tích cực chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể giáo dục, thuyết phục, ngăn chặn các vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người, góp phần giải quyết các điểm nóng, giữ vững ANCT, TTATXH.

Ở TP Long Xuyên, Hội CCB làm nòng cốt xây dựng được 217 mô hình tổ dân phố “Ba không” và 242 mô hình tổ dân phố “Ba giảm”. Đồng chí Phạm Kim Đồng, Phó chủ tịch Thành hội cho biết: “Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và TNXH, chúng tôi luôn xác định tuyên truyền, vận động, giáo dục là nhiệm vụ cơ bản hàng đầu. Trước hết là tuyên truyền với chính hội viên của mình, quan tâm, chăm lo, giáo dục con em không sa vào các loại tệ nạn xã hội. Các chi hội đăng ký không có hội viên và con hội viên vi phạm, gắn với nội dung xây dựng tổ chức Hội TSVM, hội viên gương mẫu, gia đình CCB văn hóa, làm gương cho các gia đình, bà con ở khu dân cư noi theo”.

Phương Nghi