Ông Trương Như Hùng- Chủ tịch Hội CCB phường Nghi Hải xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, làm kinh tế giỏi, thành lập Hội cá thu nướng Cửa Lò, được khách hàng ưa chuộng.
Để đạt được thành tích nổi bật trên là nhờ các cấp Hội thường xuyên chăm lo giáo dục hội viên, tổ chức học tập nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhà nước và của địa phương. Nhờ vậy mà hội viên kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, gương mẫu thực hiện các chủ trương, vận động Nhân dân cùng làm theo. Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái. Từng Chi hội CCB phối hợp tốt với các đoàn thể, tổ chính chính trị, xã hội giữ vững an ninh chính trị ở địa bàn. Thị xã là đô thị du lịch Hội CCB có nhiều hiến kế xây dựng thị xã xanh- sạch- đẹp. Du khách trong và ngoài nước về Cửa Lò đều để lại ấn tượng tốt đẹp trong có công lớn của CCB.
Cán bộ, hội viên tích cực tham gia vào Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, góp ý vào đề án nhân sự cấp ủy, Chi bộ, HĐND phường xã, vận động Nhân dân tích cực đi bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu cử Quốc hội khóa XIV. Do đó Thị xã dân tham gia bầu cử HĐND các cấp, Quốc hội đạt tỷ lệ rất cao. Bầu cử HĐND các cấp và bầu Quốc hội thực sự ngày Hội thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của công dân, ở các khối phố rộn ràng, nhộn nhịp.
Hội CCB là chỗ dựa của Nhân dân, cấp ủy Đảng, chính quyền. Nhiều hội viên CCB tín nhiệm được bầu vào cấp ủy, HĐND ở địa phương. Toàn thị xã có 133 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp, trong đó cấp ủy khối 106 đồng chí, bằng 49,7%, cấp ủy phường 23 đồng chí, chiếm 21,9%, cấp thị 4 đồng chí. 81 hội viên được dân bầu làm cán bộ khối, chiếm 57%. Có 56 hội viên trúng cử Đại biểu HĐND các cấp, trong đó HĐND thị xã 7 đồng chí, HĐND phường 49 đồng chí. Sau khi Đại hội Đảng và bầu cử HĐND các cấp, Hội CCB thị đã găp gỡ những hội viên trúng cấp ủy, được bầu vào HĐND chức mừng và giao nhiệm vụ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, năng lực, tác phong lối sống xứng đáng tín nhiệm của Đảng, của Nhân dân, của hội viên.
Hội phối hợp với quân sự, công an, tư pháp làm tốt công tác giáo dục pháp luật cho Nhân dân và Đoàn thanh niên. Vận động thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự đạt kết quả cao. Có nhiều hình thức bồi dưỡng, nói chuyện truyền thống, giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ. Từ năm 2012 đến nay các cấp Hội CCB tổ chức được 124 buổi giáo dục truyền thống cho 20460 lượt Đoàn viên thanh niên, học sinh, bồi dưỡng 146 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng, củng cố 14 chi đoàn từ yếu kem vươn lên khá. Tổ chức cho 71/71 Chi đoàn thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh.
Điểm nổi bật của Hội CCB thị xã Cửa Lò số anh em hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về đều đưa vào sinh hoạt tại các câu lạc bộ cựu quân nhân. Do đó đa số anh em quân sau khi hoàn thành nghĩa vụ về địa phương vẫn phát huy được bản chất, truyền thống bộ đội “ cụ Hồ”. Hiện thị xã có 7/7 phường câu lạc bộ cựu quân nhân hoạt động tốt. Các câu lạc bộ những đồng chí tham gia đi đánh hải sản trên biển còn được giao nhiệm vụ nắm tình hình an ninh, thấy có bất thường báo cáo kịp thời về đất liền.
Ở Cửa Lò Hội CCB còn tham gia xóa đói giảm nghèo cho dân. Điển hình như Hội CCB phường Nghi Hải thành lập “Hội cá thu nướng Cửa Lò” thu hút được nhiều người dân than gia. Chủ tịch Hội CCB phường làm “ Chủ tịch Hội cá thu nướng Cửa Lò”. Cá thu nướng Cửa Lò nay trở thành thương hiệu có tiếng trong nước, nhất là các thành phố lớn.
Hội CCB thị xã Cửa Lò được dân tin, dân mến, bởi ở môi trường mới các hội viên vẫn phát huy tốt bản chất, truyền thống bộ đội “ cụ Hồ”, vì nhân dân phục vụ.
Bài và ảnh : Hải Hưng